Vil du engasjere deg?

Det er mange måter å engasjere seg i menigheten – noe for enhver kan man gjerne si. Det dreier seg både om både åndelige og praktiske ting, som forbønn, søndagsskoleledere, besøkstjeneste, forkynnelse, kirketjenere, kirkekaffe, musikk og diverse annet.

Vårt høyeste ønske er at du kan bruke dine evner og nådegaver der de passer best. I våre sammenhenger har vi ikke tradisjon for å «melde seg til tjeneste», men det ønsker vi sterkt å oppfordre til å gjøre. Da får du brukt dine evner best mulig i arbeidet i Guds rike, det tror vi gagner både menigheten og deg selv.

 

Ta kontakt med oss dersom du vil bidra!