Velkommen til kirken!

Framover har vi ingen påmelding – men registrering i døra. Vel møtt til alle arrangementer!

Så kommer vi tilbake til eventuell påmelding dersom det vil bli nødvendig.