Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

Det forpliktende trosgrunnlag for Telemark menighet og DELK for øvrig er Bibelen, de tre oldkirkelige bekjennelser (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske) samt den Augsburgske bekjennelse (Confessio Augustana) og Luthers lille katekisme. Mer om dette kan du lese på DELKs hjemmesider.