Takk for innsatsen!!

I våres har det blitt gjort en formidabel dugnadsinnsats i forbindelse med
utomhusarbeidet på Skauenområdet. Tilsammen har det hittil blitt lagt ned ca 2500 dugnadstimer på denne jobben!

Dugnaden har bestått av å etablere ny gangaveg fra Skidar, nytt område for gapahuken og breddeutvidelse av Skauenvegn. I tillegg har det blitt opparbeidet ett nytt parkeringsområde på nordsiden av skolen og fundamentering og bygging av nytt søppelskur + mye annet.

Både entreprenører, Skidar, Skien kommune og leverandører av materiell til parkeringsområdet er imponert over dugnadsinnsatsen som har blitt vist, og presisjonen for utførelsen. Det kan vi være stolte av!

Byggekomiteen takker for den formidable innsatsen. Det er godt å stå sammen i dette arbeidet. Flott å se at alle generasjoner stiller opp med godt humør, arbeidsvilje og samhold.

Vi i byggekomiteen ønsker deg en riktig god og velsignet sommer!