Søndagsskole

Vi ønsker at barna skal ha en naturlig og sentral plass i menigheten.

Barna er velkommen til søndagsskole i kirketiden. Vi møtes inne i kirken og går til søndagsskole før talen, til søndagsskolesangen «Alle, alle vil vi ha med». For det er det det handler om!

Barna deler seg deretter i to grupper; de minste barna og opp til skolealder er samlet i en gruppe, og barna som går i 1.klasse til og med 4.klasse er sammen på et annet rom. Vi har søndagsskole søndager hvor ikke det er ferie eller familiemøter. Vi bruker Sprell levende opplegg fra Søndagsskolen Norge, og andre opplegg tilrettelagt barn. Bibelfortelling formidlet på ulike måter, sang, lek og aktiviteter er noe av det vi er sammen om. Søndagsskolen foregår i søndagsskolerommene oppe.

Søndagsskoleleder: Kari Fylkesnes Semb.