Søndag – når storfamilien møtes

Søndag er kirkedag. Hver søndag, og som regel kl. 11, samles vi enten til gudstjeneste eller søndagsmøte. Her er selvsagt alle velkomne, store og små, og det er egen søndagsskole for barna. Noen søndager har vi møte sammen med søstermenigheten vår på Borgeskogen i Porsgrunn.

De fleste gudstjenestene forrettes av vår egen prest i DELK Telemark . Noen ganger får vi besøk av en annen prest i DELK. Vi feirer nattverd på de fleste gudstjenestene.

På søndagsmøtene taler frivillige i menigheten eller gjestepredikanter. Frivillige er også engasjert blant annet som møteledere, forbedere og musikere. Totalt sett gir dette en god variasjon i innhold og form.

Vi satser på å ha søndagsskole hver søndag når det ikke er familiegudstjeneste eller lignende. Noen ganger deltar klasser fra skolen i møter eller gudstjenester på sine såkalte kristendomsdager. Noen ganger har vi «kirkekaffe», hvor en kopp kaffe og noe bakst danner en hyggelig avrunding av kirkedagen. Andre ganger avtaler vi uformelle turer til steder det er lett å ta med seg familien til pølser, bål, prat og lek.