Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Vi er ikke helt ferdige enda med å flytte på alle tidligere opplastede møter og taler.
Du vil finne dette som før på http://delk.no/mp3 inntil vi er ferdige.

Lytt til opptak fra møter og taler. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://skien.delk.no/?feed=podcast&podcast_series=podkast


Bibeldag med Andreas Johansson – del 4

Tema: Kunne Jesus fra Nasaret være den sanne Messias selv om det ikke er blitt fred på jorden?

[ Les mer ]

Bibeldag med Andreas Johansson – del 3

Tema: For jøde først. På hvilken måte er misjon for jøder viktig i misjon for hedninger?

[ Les mer ]

Bibeldag med Andreas Johansson – del 2

Tema: Å lese Gamle testamentet (Tanakh) – noen viktige tolkningsnøkler (del II)

[ Les mer ]

Bibeldag med Andreas Johansson – del 1

Tema: Å lese Gamle testamentet (Tanakh) – noen viktige tolkningsnøkler (del I)

[ Les mer ]