Samtalemøte om nytt kirkebygg

En stor gjeng diskuterte framtidige behov på Skauen

Et fullt musikkrom gjorde at også kjøkkenet måtte tas i bruk. Takk til prosjekteringskomiteen som inviterte!