Reguleringsplan godkjent

Reguleringsplanen ble 12.04 godkjent i bystyret uten merknader.