Prekentekster for søndagene

Mange har etterspurt tekstrekkene som brukes på søndagene.

Tekstrekkene vi følger finner du her:
Kirkeårets tekster

Her kan du velge de ulike søndagene, og se evangelieteksten (E), lesetekstene (L1, L2) og teksten som passer til familiemøter (F).