Påmelding til nattverd 10.mai – max 40 personer

Vi åpner nå forsiktig opp for nattverd – i tråd med myndighetenes råd. Det er en stor glede! Søndag 10.mai vil det først bli en livestreamet familiegudstjeneste på Facebook kl.11.00. Etter familiegudstjenesten vil det bli mulighet for nattverd, riktignok i bestemte rammer.

Det vil bli to nattverdstidspunkt 10.mai i Borgeskogen kirke:    kl.12.30. Du melder på antall og navn til menighetssekretær Grethe Marie Minnesjord på tlf. 47 39 99 00 innen torsdag 7.mai.

Ta deg tid til å lese dette før du sender en påmelding på SMS til Grethe. Om du:

  1. er helt frisk og utenfor risikosonen for å bli alvorlig syk ved smitte
  2. har fått bekreftet invitasjon på SMS er du velkommen til søndagens nattverd.

HUSK:

  • Hold minst 1 meters avstand til alle som ikke er i din husstand
  • Vask hendene grundig før du reiser hjemmefra
  • Gå først bort og sprit hendene, gå deretter rett inn i kirkerommet
  • Benytt kun anviste plasser, kirketjener anviser
  • Vet du at du har behov for toalettbesøk, vurder å bli hjemme
  • Etter nattverden går du rett ut av kirkerommet, spritvasker hendene på vei ut
  • Vask hendene grundig umiddelbart når du kommer hjem

For å delta i nattverdsmåltidet er det en forutsetning at du føler deg helt frisk, og har vært det den siste uka.

Husk, alle som kommer til kirken skal føle seg trygge! Derfor viser vi respekt for disse forutsetningene, i tråd med myndighetenes råd. Er du i tvil, bli hjemme. Påmelding er nødvendig via SMS til Grethe Marie Minnesjord innen torsdag 7.mai.