Organisering

Telemark menighets øverste organ er det årlige Menighetsmøtet. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

Det ordinære menighetsmøte avholds en gang i året. Her vedtas årsmelding og budsjett, det velges personer til ulike råd og utvalg, og menighetens arbeid drøftes. Det arrangeres også sporadisk menighetsmøter utenom det faste, årlige.