Onsdagskveld på Skauen – Vinteren 2022

Nytt program er klart! Velkommen skal du være!

Noen avlysninger på grunn av Covid 19 situasjonen: 19. januar utgår oppsatte foredrag, men det blir forkynnersamling i stedet! Du må ikke være i noe aktiv forkynnertjeneste for å delta, åpent for alle. Vi deler erfaringer i arbeidet med Guds ord, gir tips og har en liten oppgave sammen.

2. februar blir ungdomsskolens kristendomsdag kun med elever og lærere, slik at det ikke kan komme tilhørere utover dette. Dessverre! Så lenge smittesituasjonen begrenser oss så forsøker å strømme der vi har anledning til det.