Nytt om kirkebygget

Status 

Arbeidet med kirke og skolebygget fortsetter for fullt. Fremdriften er god og i henhold til plan. 

Mandag 08.03 ble alle gulv, som skal ha gulvbelegg, flyt sparklet og gjort klare for legging av belegg.

De fleste rom i bygget er nå delt inn og det er montert gips på veggene. Det jobbes nå med opphenget for spilehimlingen i kirkerommet. Malerne er i full gang med armering, sparkling og sliping av vegger. De er også i gang med maling av underetasjen og trapperommene.  

Rørlegger, elektrikere og ventilasjonsarbeider følger også godt opp. 

Muring av fasaden har god fremdrift og er forventet ferdig til påske. 

Grunnstein ble lagt ned 14. Mars kl 15:00. 

Dugnad 

Teknisk gruppe er i gang med trekking av kabler til data, brann og innbruddsikring. 

Det planlegges også for dugnadsarbeidet som skal gjøres utomhus til våren. Da skal utomhusplanen ferdigstilles. Her er det mye arbeid som gjenstår, og byggeprosjektet håper på like god driv og engasjement som før vinteren. 

Økonomi 

Økonomisk går prosjektet helt som forventet. Det kommer opp spørsmål om noen endringer, forenklinger og forbedringer, som ofte medfører økonomiske konsekvenser. I den forbindelsen følger vi et strengt «regime» for hva vi aksepterer. Til nå har de økonomiske konsekvensene vært minimale, med unntak av kostnadene med grunnarbeidene, som vi var ferdige med sist sommer. Kostnadene til innredning av underetasjen blir finansiert innenfor eksisterende låneramme. 

Vi gleder oss over at fremdriften går etter planen. Vi nærmer oss målet i takknemlighet for alle som hittil har bidratt med bønn, innspill, gaver og dugnadsinnsats.