Nytt om kirkebygget

Status

Arbeiderne på byggeplassen hadde juleferie fra 22. desember og begynte
arbeidene igjen 4. januar. Arbeidende er nå godt i gang og alt går greit. Selv om det var mye regn i november og desember har det ikke ført til noen forsinkelser. Lite snø fram til nå gjør arbeidet lettere enn om det hadde vært mye snø.

Fremdrift

Arbeidet ligger fremdeles ca. 2 uker etter den opprinnelige fremdriftsplanen. Før jul ble planen revidert, for å gi et bedre bilde av den gjeldende «nåsituasjonen». Den planlagte sluttdatoen er fremdeles den samme, dvs. 9. juli. Dette gjelder også for innredningen av underetasjen.

Tett bygg

Alle ytterveggene er nå på plass, og vinduene satt inn. Bygget er nå tett,
riktignok med noen presenninger her og der. Dette innebærer bl.a. at nå er det satt på varme i bygget. Dette på grunn av uttørking av byggematerialene, og mer behagelig arbeidstemperatur.

Gulv 1 etg

Påstøpen for gulvet i 1 etg ble utført 21. januar. Før støping ble det lagt lydmatter, rør for vannbåren gulvvarme, div. rør for elektro, rør for teleslynge etc. og et par lag med armering. Få dager etter støping skal
gulvet slipes for å få den ønskede betongoverlaten.

Utvending muring

Murerne er nå godt i gang med utvendig teglforblending. Arbeidet
startet på vestfasaden, mot syd, og sydfasaden mot vest.

Øvrige arbeider

Arbeidene med oppsetting av innvendige vegger er godt i gang.
Rørlegger, elektriker og ventilasjonsarbeidene følger godt opp.

HMS

Det blir lagt stor vekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi har vernerunde
annenhver tirsdag, hvor vi har spesiell oppmerksomhet på sikkerhet, bl.a. sikre adkomster, rekkverk, steder hvor en kan huke seg fast, ryddig byggeplass, tilstrekkelig lys, stoffkartotek, mannskapslister osv. Det har til nå ikke vært noen skader.

På byggeplassen blir det lagt spesielt fokus på smittevern, da enkelte i ledelsen har testet positivt på Corona, men er nå friske. Den siste tiden er det etablert et par ekstra spisebrakker for at arbeiderene skal holde enda lenger avstand.

Befaring på byggeplassen

Det kan ikke bli noen felles befaring på byggeplassen med det første, da det ikke er tilrådelig for andre enn fagfolkene å gå på gulvet i 1. etasje, dvs. bl.a kirkerommet.

Økonomi

Økonomisk går prosjektet helt som forventet. Det dukker fra tid til annen
opp spørsmål om noen endringer, forenklinger og forbedringer, som ofte medfører økonomiske konsekvenser. I den forbindelsen følger vi et strengt «regime» for hva vi aksepterer. Til nå har de økonomiske konsekvensene vært minimale, med unntak av kostnadene med grunnarbeidene, som vi var ferdige med sist sommer. Kostnadene til innredning av underetasjen blir finansiert innenfor eksisterende låneramme.