Nytt kirkebygg vedtatt på menighetsmøtet 08.01.2020

19.12.2019 var det innlevering av anbud for det nye kirkebygget på Skauen. Anbudsdokumentene ble sendt ut til 14 entreprenører. Av disse var det Morgan AS og Tor Entreprenør AS som leverte inn anbud.

Anbudene omfatter et komplett kirkebygg i henhold til tegninger og spesifikasjoner presentert i menighetsmøtet 27.11.2019, uten innredning av areal for skole og ungdomsaktiviteter i underetasje. Underetasjen er tenkt innredet på dugnad.

Anbudene var på:

  • Morgan AS 54.700.000,-
  • Tor Entreprenør AS 52.450.000 ,-

Det er beregnet ett totalt byggebudsjett på 73.540.000,-

Byggebudsjettet omfatter i tillegg til selve bygget; opparbeiding av utearealer; påløpte og forventede generelle kostnader; inventar og innredning i hovedetasje og 2. etasje; avsetninger til forventet tillegg og usikkerhet, samt prisregulering i byggetiden.

På menighetsmøtet 08.01.2020 ble det med 67 stemmer for, 9 stemmer mot og 4 blanke stemmer besluttet å bygge kirke innenfor den totale kostnadsrammen på 73.540.000,-