Skauen kirke har fått ny adresse

Skauen kirke bytter adresse fra Jon Alvssons gate 14B til Skauen vegen 17B.

Den nye adressen i sin helhet er:

Telemark menighet
Skauenvegen 17B, 3746 Skien