Noen bilder fra Skauenområdet

Det skjer en del på skoleområdet om dagen. Både med kirkebygget og utomhusområdet.

Det er en flott dugnadsgjeng som legger igjen utrolig mange timer på området.