Mulighet for deltakelse på gudstjenesten 1.pinsedag 31.mai – og nattverd i etterkant.

Vi kan samles inntil 50 personer i de gitte rammene. På 1. pinsedag har vi tenkt at de som har en rolle i gudstjenesten (musikk, klokker, lydtekninker osv) kan melde på sin familie om de ønsker det, i tillegg åpner vi for påmelding til å være med klokka 11 for alle som er alene/enslige, uansett alder. Så fyller vi opp plassene så langt det rekker. Det blir nattverd for denne forsamlingen rett etter gudstjenesten. Gudstjenesten blir også livestreamet på DELK Telemark sin Facebook-side.

Alle kan melde seg til nattverd klokka 13.15 (og eventuelt senere om vi blir mange) på 1. pinsedag. Regler og retningslinjer må følges opp. Se lenger ned i teksten.

Påmelding til menighetssekretær Grethe Marie Minnesjord på 473 99 900 innen torsdag 28. mai, vær tydelig på om det er nattverd (kl.13.15) eller selve gudstjenesten du melder deg på. Minner om at alle må få SMS-bekreftelse fra Grethe. 

Ta deg tid til å lese dette før du sender en påmelding på SMS til Grethe. Om du:

  1. er helt frisk og utenfor risikosonen for å bli alvorlig syk ved smitte
  2. har fått bekreftet invitasjon på SMS er du velkommen til søndagens nattverd.

HUSK:

  • Hold minst 1 meters avstand til alle som ikke er i din husstand
  • Vask hendene grundig før du reiser hjemmefra
  • Gå først bort og sprit hendene, gå deretter rett inn i kirkerommet
  • Benytt kun anviste plasser, kirketjener anviser
  • Vet du at du har behov for toalettbesøk, vurder å bli hjemme
  • Etter nattverden går du rett ut av kirkerommet, spritvasker hendene på vei ut
  • Vask hendene grundig umiddelbart når du kommer hjem

For å delta i nattverdsmåltidet er det en forutsetning at du føler deg helt frisk, og har vært det den siste uka.

Husk, alle som kommer til kirken skal føle seg trygge! Derfor viser vi respekt for disse forutsetningene, i tråd med myndighetenes råd. Er du i tvil, bli hjemme.

Nattverd hjemme: Det er også mulighet for å få nattverd hjemme dersom det av ulike grunner ikke passer eller er forsvarlig for deg å møte opp i kirken. Ta kontakt med Fred Arve (414 74 218)  eller Arild Minnesjord (916 14 371) for å avtale dette.