Møter med familiepreg

Gjennom året har vi familiegudstjenester, kristendomsdager for Skauen skole og annet på søndagene.

Barna er sammen med menigheten inne i kirken på familiegudstjenester og møter med familiepreg. Ellers er det som regel søndagsskole.