Leirer for barn og ungdom

DELK har et eget leirsted i Telemark, Bondal fjellstue. Både her og i andre omgivelser arrangeres leirer både for barn og ungdom.

Det arrangeres leirer for barn på Bondal fjellstue i skolens sommerferie.

Leir 1: 4/5kl.

Leir 2: 6/7 kl.

DELK arrangerer vanligvis også to leirer for ungdom i løpet av året. En påskeleir i Trysil – med god muligheter for fysisk utfoldelse og godt fellesskap. Om sommeren er det leir på Kvitsund – fra konfirmantalder og oppover. Se DELK leirsidene for mer informasjon.