Kontaktinformasjon barnehagen

Barnehagens åpningstider er fra klokka 07.30 – 16.30

Barnehagens styrer: Marita Fahre-Skau

Mail: barnehage@skauenskole.no

Telefon: 35 50 54 15

Nøtteliten: 468 17 379

Ekornbarna 902 47 189

Skauen kristelige barnehage AS

Jon Alvssonsgate 12b

3746 Skien