Kontakt oss

Menighetssekretær, Grethe, er tilgjengelig i arbeidstiden tirsdag, onsdag og torsdag. Ta kontakt for avtale. Prest og eldste kan også kontaktes direkte.

Eldsterådet består av tre valgte eldste. Fred Arve Fahre er ansatt som 100% prest. Grethe Marie Minnesjord jobber som menighetssekretær og konfirmasjonsleder i tilsammen70 % stilling.

Prest: Fred Arve Fahre, E-post: fred.arve.fahre@delk.no,                                     mobil: 41 47 42 18

Menighetssekretær: Grethe Marie Minnesjord, E-post: grethemarie.minnesjord@delk.no, mobil: 47 39 99 00

Eldste: Atle Minnesjord, E-post: atleminnesjord@gmail.com,   mobil: 45 40 19 22.

Karsten Grytnes, E-post: karstengrytnes70@gmail.com mobil: 47 23 49 32.

Fredrik Minnesjord, E-post: fminnesjord@gmail.com mobil: 40 41 35 42.

Fakta

Adresse Skauenvegen 17B, 3746 Skien

E-post Telemark.menighet@delk.no

Kontonummer 2680.09.70015