Kontakt oss

Menighetssekretær, Grethe, er tilgjengelig i arbeidstiden tirsdag, onsdag og torsdag. Ta kontakt for avtale. Prest og eldste kan også kontaktes direkte.

Eldsterådet består av tre valgte eldste. For tiden står vi uten prest, men tilsettingsutvalget jobber aktivt med prestesituasjonen. Grethe Marie Minnesjord jobber som menighetssekretær i 70 % stilling.

Eldste:

Magnus Minnesjord, epost eller mobil: 99 50 64 61.

Fred Arve Fahre, epost eller mobil: 41 47 42 18.

Rune Høvås, epost eller mobil: 93 00 35 73.

Menighetssekretær:

Grethe Marie Minnesjord, epost eller mobil: 47 39 99 00

Fakta

Adresse Jon Alvssons gate 14, 3746 Skien

E-post Telemark.menighet@delk.no

Kontonummer 2680.09.70015