Kalender

Jan - 2021

24 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i Åp.tiden
Tale v/Birger Fahre
Offer til Mediagruppen Grenland
31 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Atle Minnesjord
Offer til Grenlandsaksjonen