Kalender

Sep - 2021

19 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Magnus Minnesjord
Between, søndagsskole.
Offer til DELK ung
26 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Fred Arve Fahre
1. og 3. klasse ved skauen er spesielt invitert. Bibelutdeling til 3. klasse. Dåp.
Offer til Misjon

Okt - 2021

03 Okt
Familiemøte
Kl. 11:00
Tale v/Fred Arve Fahre
Høsttakkefest. Forbønn for barnehagens ansatte.
Offer til Skauen kristelige barnehage
09 Okt
Møteuke med Ordet og Israel
Kl. 11:00
Fra 11 til 15, med lunsj. To bibeltimer med Gordon Tobiassen. Tverrkirkelig møteuke.
10 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Bjørn Lauritzen
Between og søndagsskole.
Offer til Kirkebygg

23 Okt
Kirkeforum
Kl. 11:00
v/Sverre Bøe