Kalender

Feb - 2020

26 Feb
Fastegudstjeneste.
Kl. 20:00
Arild Minnesjord
Sted: Borgeskogen

Mar - 2020

01 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s. i fastetiden
Tale v/Hans Martin Fahre
søndagsskole, kirkekaffe
Offer til Kia
04 Mar
Forkynnerseminar
Kl. 20:00
v/Kristoffer Hansen-Ekenes
Forkynnerseminar: «Hvordan forkynne slik at 10-15 åringer også forstår?», kveldsmat. Sted: Skauen kr. skole
08 Mar
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Erling Rantrud
Besøk av mellomtrinnet v/Skauen kr. skole, kirkekaffe
Offer til Skauen kristelige skole

11 Mar
ÅRSMØTE
Kl. 19:00
MENIGHETENS ÅRSMØTE. Sted: Skauen kr. skole. Kirkekaffe
14 Mar
KIRKEFORUM
Kl. 11:00
v/Sverre Bøe
KIRKEFORUM: «Sammen i tjeneste. Bibelens veiledning for kvinne og mann i et mangfold av menighetsoppgaver». Sted: Skauen skole. Lunsj
15 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/Halvor Minnesjord
Søndagsskole og Between, kirkekaffe
Offer til Misjon

18 Mar
Musikkandakt
Kl. 19:30
v/Fred Arve Fahre
«Avskjedskonsert» - pipeorgelet i Borgeskogen. Sted: Borgeskogen
22 Mar
Familiemøte
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Tale v/Magnus Minnesjord
Besøk av 1. og 2. kl. v/Skauen kr. skole, salmebokutdeling. Søndagsskole,kirkekaffe
Offer til Menneskeverd
25 Mar
Generalforsamling
Kl. 18:00
Generalforsamling for skole og barnehage. Kirkekaffe. Sted: Borgeskogen

29 Mar
Gudstjeneste
Kl. 11:00
4.s. i fastetiden
Bertil Andersson
Presteinnsettelse, nattverd, søndagsskole, servering av kirkepølser m/brød
Offer til Kirkebygg