Kalender

Apr - 2021

18 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Prest: Morten Askjer
Offer til Kirkebygg
25 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Tale v/Fred Arve Fahre
Konfirmantene deltar i møtet.
Offer til Ungdomsleir på Kvitsund

Mai - 2021

02 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Fred Arve Fahre
Offer til Menighetsarbeid
09 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Tale v/Arild Minnesjord
Extend
Offer til Kia
13 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kr.himmelfartsdag
Fred Arve Fahre
Offer til Misjon

16 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Fredrik Minnesjord
Offer til Skauen kristelige skole
17 Mai
Grunnlovsdag
Kl. 13:00
v/Fred Arve Fahre
17.mai-feiring: DIGITALT PROGRAM
23 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Fred Arve Fahre
Offer til Prestetjenesten

24 Mai
Møte
Kl. 11:00
2.pinsedag
Tale v/Atle Minnesjord
Offer til Menighetsarbeid
30 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Fred Arve Fahre
Offer til Misjon

Jun - 2021

06 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i treenighetstiden
Tale v/Halvor Minnesjord
Offer til Skauen-nytt
13 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Ulf Asp
Offer til Skauen kristelige barnehage
20 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
Tale v/Karsten Grytnes
Offer til Søndagsskolen

27 Jun
DIGITALT St. Hansstevne
Kl. 11:00
DIGITALT St. Hansstevne 27