Kalender

Des - 2021

12 Des
Julen i ord og toner
Kl. 17:00
3.s. i adventstiden
Tale v/Hilde Sletten
Barnekoret deltar, kirkekaffe
Offer til Misjon
19 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i adventstiden
Tale v/Karsten Grytnes
Julebetween og -søndagsskole,
kirkekaffe
Offer til Skauen-nytt
24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Fred Arve Fahre
Familiegudstjeneste
Offer til Misjon

25 Des
Høytidsgudstjeneste
Kl. 11:00
1. juledag
Fred Arve Fahre
Offer til Prestetjenesten
26 Des
Møte på Stefanusdagen
Kl. 11:00
2. juledag
Tale v/Harald Søtvedt
Offer til Stefanusalliansen
29 Des
Julekonsert
Kl. 18:00
Høye Løvland og Helene V. Foss