Kalender

Mai - 2020

31 Mai
Høytidsgudstjeneste, nattverd
Kl. 11:00
Fred Arve Fahre
Høytidsgudstjeneste på nett, nettverd
Offer til Prestenes lønn

Jun - 2020

01 Jun
Familiemøte på nett
Kl. 11:00
2. pinsedag
Tale v/Rune Høvås
Familiesmøte på nett