Kalender

Jan - 2020

19 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i Åp.tiden
Tale v/Fred Arve Fahre
Søndagsskole og Between, barnekoret synger, kirkekaffe
Offer til Kirkebygg
26 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i Åp.tiden
Tale v/Karsten Grytnes
Søndagsskole, kirkekaffe
Offer til Skauen-nytt
28 Jan
Møteuke
Kl. 19:30
Tale v/Per Tveten/Gunnar Karlsen
Møteuke sammen med NLM. Sted: tir.-fre:NLM sine lokaler. Lør-søn: Gymsalen på Skauen skole
Offer til Misjon

29 Jan
Søndagsmøte
Kl. 19:30
Møteuke
Tale v/Per Tveten/Gunnar Karlsen
Møteuke sammen med NLM.
Sted: tir.-fre:NLM sine lokaler.
Lør-søn: Gymsalen på Skauen skole
Offer til Misjon
30 Jan
Møteuke
Kl. 19:30
Tale v/Per Tveten/Gunnar Karlsen
Møteuke sammen med NLM. Sted: tir.-fre:NLM sine lokaler. Lør-søn: Gymsalen på Skauen skole
Offer til Misjon
31 Jan
Møteuke
Kl. 19:30
Tale v/Per Tveten/Gunnar Karlsen
Møteuke sammen med NLM. Sted: tir.-fre:NLM sine lokaler. Lør-søn: Gymsalen på Skauen skole
Offer til Misjon

Feb - 2020

01 Feb
Møteuke
Kl. 19:30
Tale v/Per Tveten/Gunnar Karlsen
Møteuke sammen med NLM. Sted: tir.-fre:NLM sine lokaler. Lør-søn: Gymsalen på Skauen skole
Offer til Misjon
02 Feb
Avslutningsgudstjeneste - møteuke
Kl. 11:00
5.s. i Åp.tiden
Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole og Between, kirkekaffe
Offer til Misjon
05 Feb
Kristendomsdag for ungdomsskolen
Kl. 18:30

09 Feb
Diakonimøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Reidun Hvale
Søndagsskole, kirkekaffe
Offer til Menighetens diakoniarbeid
11 Feb
Kristendomsdag for mellomtrinnet
Kl. 18:30
13 Feb
Kristendomsdag for småskolen
Kl. 18:30

16 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi forkl.dag
Arild Minnesjord
søndagsskole og Between, kirkekaffe
Offer til Prestenes lønn