Kalender

Aug - 2020

09 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
10.s. i treenighetstiden
Tale v/Arild Minnesjord
Offer til Kirkebygg
16 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Fred Arve Fahre
Forbønn for ansatte ved Skauen kr. skole, søndagsskole
Offer til Misjon
23 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
12.s. i treenighetstiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Offer til Kirkebygg

26 Aug
Husmøteonsdag
Kl. 19:00
30 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Tale v/Svein Ole Daltveit
Offer til Kirkebygg

Sep - 2020

06 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Vingårdss./14.s. i treenighetst.
Fred Arve Fahre
Besøk av 3. og 4.kl. v/Skauen kr. skole. Bibelutdeling.Forbønn for utsendinger til Etiopia
Offer til Skauen kristelige skole
06 Sep
Avvigslingsgudstjeneste
Kl. 17:00
Vingårdss./14.s. i treenighetst.
Prest: Bertil Andersson
Avvigslingsgudstjeneste på Akkerhaugen (Norsjølia 6) Påmelding.
Offer til Kirkebygg
09 Sep
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Sted: Borgeskogen.

13 Sep
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11:00
15.s. i treenighetstiden
Fred Arve Fahre
Offer til Misjon
20 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16.s. i treenighetstiden
Tale v/Atle Minnesjord
Between, barnekoret synger, søndagsskole
Offer til Kirkebygg
23 Sep
Mannskveld
Kl. 20:00
Mannskveld (60 år+) i Joh. Schaanings gate 53 (Ingrid og Aage Bjørntvedt)

24 Sep
Damenes aften
Kl. 20:00
Damenes aften (60 år+) i Joh. Schaanings gate 53 (Ingrid og Aage Bjørntvedt)
24 Sep
Mannskveld
Kl. 20:00
Mannskveld (20-60 år) i Hans Houens gate 40
25 Sep
Damenes aften
Kl. 20:00
Damenes aften (20-60 år) i Hans Houens gate 40

27 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
17.s. i treenighetstiden
Fred Arve Fahre
Barnehagen er spesielt invitert, forbønn for ansatte i barnehagen.
Offer til Skauen kristelige barnehage
30 Sep
Husmøteonsdag
Kl. 19:00

Okt - 2020

04 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Tale v/Harald Søtvedt
Between, søndagsskole
Offer til Bondal
11 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Erling Rantrud
Offer til Misjon