Kalender

Okt - 2020

25 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Peter Johansen
Presentasjon av konfirmanter. Søndagsskole og Between
Offer til Prestenes lønn
28 Okt
Bibeltime
Kl. 20:00
v/Fred Arve Fahre
Sted: Borgeskogen

Nov - 2020

01 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Andreas Johansson
Søndagsskole og Between
Offer til Misjon
05 Nov
Mannskveld
Kl. 20:00
Mannskveld (20-60 år) i Hans Houens gate 40 (Magnus Minnesjord)
06 Nov
Damenes aften
Kl. 20:00
Damenes aften (20-60 år) i Hans Houens gate 40 (Grethe M. Minnesjord)

08 Nov
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
23.søndag i treenighetstiden
Fred Arve Fahre
Søndag for de forfulgte, Besøk av 3.kl. v/Skauen kr.skole; Bibelutdeling. Dåp.
Offer til Åpne dører
15 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
24.søndag i treenighetstiden
Tale v/Hans Martin Fahre
Søndagsskole og Between
Offer til Skauen kristelige skole
22 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Bertil Andersson
Ordinasjonsgudstjeneste m/ nattverd. Fred Arve Fahre ordineres til prest. Søndagsskole.
Offer til Prestenes lønn

25 Nov
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Sted: Borgeskogen
28 Nov
Adventsmiddag for de over 60
Kl. 19:00
29 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Karsten Grytnes
Familiemøte med misjonsfokus, 1.søndag i advent og kirkeårets start. Barnekoret synger.
Offer til Misjon

29 Nov
Digital julemesse
Kl. 12:30
Digital julemesse med auksjon og loddsalg

Des - 2020

06 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Erling Rantrud
Offer til Kirkebygg
13 Des
Jul i ord og toner
Kl. 17:00
3.s.i adventstiden
Julen i ord og toner, barnekoret og Extended deltar andakt ved Reidun Hvale
20 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Rune Høvås
Søndagsskole
Offer til Skauen kristelige skole

24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Fred Arve Fahre
Offer til Misjon
25 Des
Høytidsgudstjeneste
Kl. 11:00
1.juledag
Fred Arve Fahre
Høytidsgudstjeneste, nattverd
Offer til Prestenes lønn
26 Des
Stefanusdagen
Kl. 11:00
2. juledag
Tale v/Geir Flatin
Offer til Stefanusalliansen

27 Des
Romjulssøndag
Kl. 17:00
v/Ingebjørg Minnesjord
Juletrefest