Julemesse 23.11.19

Det nærmer seg årets julemesse på Skauen.

Gaver til julemessen kan leveres på Skauen fredag 22.11 fra 17:30-19:30. Ta kontakt med Inger-Mari M Nomme 98462145 for levering utenom denne tiden.

Her er årets program for julemessa:

PROGRAM

Kl. 11.00-12.00: Kafé og loddsalg
Kl. 12.00-12.30: Åpning og trekning etter loddsalget
Kl. 12.30-13.30: Kafé, salg av diverse varer, kaker, julekaker, m.m.
Barnebutikk og ”tivoligang” for barna!
Kl. 13.30-15.00: Auksjon – «Kino» for barna under auksjon
Kl. 15.00: Avslutning

Alle inntekter går i sin helhet til misjonen