Julemessa 2021

Årets julemesse arrangeres 20.11 på Skauen skole

Programmet blir tradisjonelt:

Kl. 11.00-12.00: Kafé og loddsalg

Kl. 12.00-12.30: Åpning og trekning etter loddsalget

Kl. 12.30-13.30: Kafé, salg av diverse varer, julekaker  m.m.

Barnebutikk og ”tivoligang” for barna

Kl. 13.30-15.00: Auksjon og «Kino» for små og litt større barn under auksjon

Kl. 15.00: Avslutning

Vi settes stor pris på om du vil gi gaver til julemessa i form av varer til auksjonsbord, kakebord, diversebord, loddbord eller barnebord. Gaver kan leveres på Skauen skole fredag 19. november kl 17.30-19.30. Har du ikke mulighet til å komme innom skolen denne kvelden ta kontakt med en i komiteen. 

Følg med på Facebook gruppe: «Julemesse på Skauen Kristelige skole» for mer informasjon.

Alle inntekter går i sin helhet til DELKs misjonsprosjekter.