Israeldag med Andreas Johansson

Sett av lørdag 21. april til seminarer, samtale og bibelundervisning!

Anders Johansson er for tiden vikarprest i DELK, og han har tidligere vært misjonær i Peru og stedlig representant for Den norske israelmisjon i Israel. Han er en glimrende formidler, og denne lørdagen vil Andreas berøre spennende bibeltemaer; og du kan se fullt program nedenfor. Det blir ikke organisert barnepass hele tiden, men vi satser på å gjøre klart musikkrommet til et barnerom med tegnesaker, duplo, brettspill og kanskje en film eller annet. Når vi deler på å følge med så vil det være gode muligheter for barnefamilier til også å ha en flott dag på Skauen.

11:00-11:10 Innledning og sang/bønn
11:10-11:55 Å lese Gamle testamentet (Tanakh) – noen viktige tolkningsnøkler (del I).
11:55-12:05 Kaffepause
12:05-12:50 Å lese Gamle testamentet (Tanakh) – (del II).
12:50-13:10 Samtalegrupper/eventuelt spørsmål fra salen.
13:10-14:00 Varm lunsj.
14:00-14:40 For jøde først. På hvilken måte er misjon for jøder viktig i misjon for hedninger?
14:40-14:50 Kaffepause
14:50-15:30 Kunne Jesus fra Nasaret være den sanne Messias selv om det ikke er blitt fred på jorden?

Artikkel i dagen