Invitasjon til å foreslå navn på den nye kirken vår

I menighetsmøtet 09.09.2020 ble det besluttet å invitere menigheten til å komme med forslag til navn på kirken. Det ble videre bestemt at prosessen gjennomføres slik at navn kan besluttes på menighetsmøtet som er planlagt onsdag 25.11.2020.

Vi ber om forslag til navn, gjerne med gode argumenter/begrunnelse. Send forslagene til leder i byggekomitéen pr e-post senest

Mandag 09.11.2020.

Byggeprosjektet vil sammenstille forslagene og presentere disse på menighetsmøtet i slutten av november. 

Vennlig hilsen

Kirkebyggprosjektet i DELK Telemark

Bjørn Terje Semb

Leder i Byggekomitéen

Tlf​​91 31 03 13

e-post​​fam.semb@gmail.com