Informasjon kirkebygg September

Innledning

Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd.

Aktiviteter siste måned

 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Møte med arkitekt.
 • Se på hvor prosjektet kan skrenkes inn i forhold til de økonomiske rammene som ble gitt i vedtaket på menighetsmøtet 03.06.
 • Møte med rektor og skolestyret 15.8
 • Forberedelser menighetsmøte 22.08. Her skal det tas viktige beslutninger.

Aktiviteter denne måned

 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Møte med arkitekt.
 • Møte med eldsterådet
 • Gjennomgang innspill fra menighetsmøtet 22.08. Kirkebyggets maks areal blir 2000m2 og 250-300 stoler i kirkerommet.
 • Lage beskrivelser for grunnarbeider, byggtekniske arbeider, elektroniske arbeider, VVS-tekniske arbeider.

 

Aktiviteter neste måned

 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Møte med arkitekt.
 • Møte med skolestyret 10.10
 • Lage beskrivelser for grunnarbeider, byggtekniske arbeider, elektroniske arbeider, VVS-tekniske arbeider.

 

 

Status undergrupper

Tekniskgruppe

Består av 5 medlemmer og jobber med løsninger til kirken.Leder for gruppa er Jan Ingar Søtvedt.

Interiørgruppe

Består av 4 medlemmer, og jobber med løsninger til kirken. Leder for gruppa er Grethe Minnesjord.

Utomhusgruppe

Består av rektor, lærer og ett medlem fra byggekomiteen. Jobber med løsninger for kirke og skole. Leder for gruppa er Hans Petter Nomme

Økonomigruppe

Består av 5 medlemmer. Leder av gruppen er Atle Minnesjord. Jobber blant annet med hvordan innsamling av midler til kirkebygget skal organiseres. Det er nå laget mulighet på Delk.no til å gi faste gaver og enkeltgaver.

Dugnadsgruppe

Består av 3 medlemmer. Leder for gruppen er Jan Ingar Søtvedt.

Status for dugnad

Til nå har 68 personer meldt seg til dugnad. For å kunne få til dette prosjektet innenfor de økonomiske rammene er vi avhengi av mye dugnadsarbeid. Vi trenger så mange som mulig. Ta kontakt med Jan Ingar Søtvedt for å melde deg på dugnad.

Spørsmål og kommentarer

Ta gjerne kontakt med:

 • Bjørn Terje Semb telefon 91 31 03 13
 • Terje M Sletten telefon 91 36 98 98

Vennlig hilsen

Byggekomité og Styringsgruppe