INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN – Oktober/November 2018

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN –  Oktober/November 2018

Innledning

Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd.

Aktiviteter siste måned

 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Møte med arkitekt.
 • Møte med ER
 • Gjennomgang innspill fra menighetsmøtet 22.08. Kirkebyggets maks areal blir 2000m2 og 250-300 stoler i kirkerommet.
 • Lage beskrivelser for grunnarbeider, byggtekniske arbeider, elektroniske arbeider, VVS-tekniske arbeider.

Aktiviteter denne måned

 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Møte med skolestyret 10.10
 • Lage beskrivelser for grunnarbeider, byggtekniske arbeider, elektroniske arbeider, VVS-tekniske arbeider.
 • Tirsdag 23.10 var en del av byggekomiteen, styringsgruppen, Bertil Andersson og Hans Anders Baksaas på befaring i Berg arbeidskirke (Helgeroa) og Gulset kirke for å se på løsninger og inspirasjon til videre arbeid.
 • Møte med arkitekt 25.10, hvor følgende med tatt opp:
  • Generelt:
   • Redusere takhøyden på hele bygget
   • Kontorfløy i 2. etasje
   • Kirkesal
   • Menighetssal
   • Ett eller to ventilasjonsanlegg?
   • Helning på taket i kirkesal – mot syd eller vest?
   • Legge til rette for solcellepanel på tak?
  • Underetasje:
   • Plass til skolens ventilasjonsanlegg?
   • Større kjøkken for ungdomsarbeid/MinGle + lite lager
   • Langtids dokumentlager for skole og menighet
   • Øke til fire klasserom – grupperom fjernes (bruke annet areal)
   • Pauserom for lærere
   • Fjerne foldevegg mellom amfi og fellesområde
  • etasje:
   • Mer markert inngang til kirken (jfr Berg og Gulset)
   • Legge til rette for bønnerom
   • Legge til rette for stellerom for småbarn
   • Plass til foldevegg mot menighetssal – en eller to steder?
   • Flytte småbarnsrom nord-vest i kirkesalen – 8 m² for lite? Kan menighetssal benyttes som småbarnsrom med glassfelt i foldevegg?
   • Plassere lydpult sentralt i lokalet (fleksibel løsning)
   • Øke arealet på kjøkkenet – flytte kjøkken mot øst?
   • Utforming av alterparti i forhold til framvisere, rampe, knefall mv
   • Rom for søndagsskole betegnes «Søndagsskole / Barnearbeid / Grupperom»
  • etasje:
   • Møterom/spiserom – hvordan blir takkonstruksjonen?
   • Kombinasjon av celler og landskap i kontorfløy
   • Plassering av orgel/orgelpiper – flere alternativ er mulig – organist foreslår orgel på nordvegg i kirkesal med spillepult rett under
   • Plassere ventilasjonsanlegg for kirkedelen over vestibyle – vest for kirkesalen?
  • Aage Bjørntvedt skal bidra som byggeteknisk konsulent
  • Møte med skolen 07.11.2018
  • Møte med eldsterådet 08.11.2018
  • Forbrede menighetsmøte 02.12.2018
  • Jobbe med ønsker/tanker til utomhusplan.
  • Jobber med økonomiske løsninger
  • Innsamling barnas egen innsamling i kirken 11.11

 

Aktiviteter neste måned

 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Møte med arkitekt.
 • Lage beskrivelser for grunnarbeider, byggtekniske arbeider, elektroniske arbeider, VVS-tekniske arbeider.
 • Menighetsmøte 02.12.2018
 • Jobber med økonomiske løsninger

 

Status undergrupper

Tekniskgruppe

Består av 5 medlemmer og jobber med løsninger til kirken.Leder for gruppa er Jan Ingar Søtvedt.

Interiørgruppe

Består av 4 medlemmer, og jobber med løsninger til kirken. Leder for gruppa er Grethe Minnesjord.

Utomhusgruppe

Består av rektor, lærer og ett medlem fra byggekomiteen. Jobber med løsninger for kirke og skole. Leder for gruppa er Hans Petter Nomme

Økonomigruppe

Består av 5 medlemmer. Leder av gruppen er Atle Minnesjord. Jobber blant annet med hvordan innsamling av midler til kirkebygget skal organiseres. Det er nå laget mulighet på Delk.no til å gi faste gaver og enkeltgaver.

Dugnadsgruppe

Består av 3 medlemmer. Leder for gruppen er Jan Ingar Søtvedt.

Status for dugnad

Til nå har 68 personer meldt seg til dugnad. For å kunne få til dette prosjektet innenfor de økonomiske rammene er vi avhengi av mye dugnadsarbeid. Vi trenger så mange som mulig. Ta kontakt med Jan Ingar Søtvedt for å melde deg på dugnad.

Spørsmål og kommentarer

Ta gjerne kontakt med:

 • Bjørn Terje Semb telefon 91 31 03 13
 • Terje M Sletten telefon 91 36 98 98

Vennlig hilsen

Byggekomité og Styringsgruppe