INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN –

På menighetsmøtet 02.12.18 ble det bestemt at byggeprosjektet skal kartlegge tilsagn om gaver til nytt kirkebygg fra menighetens medlemmer. Dette som engangsbeløp eller fast givertjeneste. Når økonomiutvalget sender ut kartleggingsskjema, blir det ekstremt viktig at alle medlemmer hopper ned fra gjerdet og blir med på denne kartleggingen. Det er nå vi bestemmer hvordan kirken vår blir. Byggekostnader beregnes fortsatt til 35000,- pr kvm.

 

På menighetsmøtet ble det også bestemt å utsette vedtaket vedrørende orgel i ny kirke. Det jobbes nå videre med synliggjøre de faktiske kostnadene med flytting og ombygging av eksisterende orgel eller nytt elektronisk orgel. Dette blir  beslutningssak ved menighetsmøtet 23.01.19

Aktiviteter siste måned
 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Møte med arkitekt/landskapsarkitekt.
 • Menighetsmøte 02.12.2018
 • Ta initiativ til å avklare skolens avtaleforhold om leie av eventuelle ungdomskolearealer i nytt kirkebygg
 • Synliggjøre de faktiske innsparingene ved elektroniskorgel vs pipeorgel.
 • Jobbe med økonomiske løsninger og kartlegging av tilsagn om gaver
Aktiviteter denne måned
 • Planlagte aktiviteter i undergrupper.
 • Forbrede menighetsmøte 23.01.19
 • Jobbe med økonomiske løsninger og kartlegging av tilsagn om gaver
Status undergrupper
Tekniskgruppe

Består av 5 medlemmer og jobber med løsninger til kirken.Leder for gruppa er Jan Ingar Søtvedt.

Interiørgruppe

Består av 4 medlemmer, og jobber med løsninger til kirken. Leder for gruppa er Grethe Minnesjord.

Utomhusgruppe

Består av rektor, lærer og ett medlem fra byggekomiteen. Jobber med løsninger for kirke og skole. Leder for gruppa er Hans Petter Nomme

Økonomigruppe

Består av 5 medlemmer. Leder av gruppen er Atle Minnesjord. Jobber blant annet med hvordan innsamling av midler til kirkebygget skal organiseres. Det er nå laget mulighet på Delk.no til å gi faste gaver og enkeltgaver.

Dugnadsgruppe

Består av 3 medlemmer. Leder for gruppen er Jan Ingar Søtvedt.

Status for dugnad

Til nå har 68 personer meldt seg til dugnad. For å kunne få til dette prosjektet innenfor de økonomiske rammene er vi avhengi av mye dugnadsarbeid. Vi trenger så mange som mulig. Ta kontakt med Jan Ingar Søtvedt for å melde deg på dugnad.

Spørsmål og kommentarer

Ta gjerne kontakt med:

 • Bjørn Terje Semb telefon 91 31 03 13
 • Terje M Sletten telefon 91 36 98 98

Vennlig hilsen

Byggekomité og Styringsgruppe