Informasjon kirke på Skauen

Pågående arbeid på kirkebygg

Arbeidet med kirkebygget går veldig bra. Hver dag skjer det nye fremskritt. Det som skjer fremover nå er godt synlig. Forskalling og støp av yttervegger i kjelleretasjen pågår i den ene enden av bygget og forskalling og armering av dekke over underetasjen i den andre enden. Neste milepæl blir støp av gulv i 1 etasje som er satt til 16. september. Mesteparten av gulvet støpes samme dag. Dekket er 32 cm tykt, og den dagen blir det trafikk med ca. 40 betongbiler.

I løpet av november vil taket bli montert. Taket er av typen Lett-takselemnter og vil være montert før vinteren.

Arbeidet ligger nå 1-2 uker etter fremdriftsplanen. Bygget er bergnet ferdigstilt i juli 2021.

Kostnader

Samlet budsjett er på ca. 73 millioner. kr. I dette beløpet inngår uforutsett og reserver med ca. 4,6 millioner. På grunn av vanskelige grunnforhold har vi brukt ca. 3 av disse 4,6 millionene. For resten av bygget forventes det at færre uforutsette kostnader oppstår.

Mange involverte

I forbindelse med kirkebygget er det mye tid og arbeid som legges ned. Det er så langt blitt lagt ned en formidabelt dugnadsinnsats med utomhusarbeidene. Spesielt rundt skolen, gangvegen opp langs Skidar og i Skauenvegen. Byggeprossessen krever også en del møte og planleggingsarbeid. Det er representanter fra menigheten med fremdriftsmøter, byggemøter, prosjekteringsmøter og leverandørmøter. I tilegg til disse møtene er det e r det annenhver tirsdag møte i byggekomiteen og styringsgruppa. Det er også jevnlige møter i de andre undegruppene.

Utover høsten vil dugnaden med utomhusarbeidenen fortsette. Det er sendt ut mail (klikk her for å se mail) med oppfording om å melde seg på til dugnad. Meld deg på til dugnadsledelsen som består av Thorbjørn Nilgard, Asbjørn Thorjusen og Jan Ingar Søtvedt. Eventuelt så er det bare å møte opp.