Informasjon Kirke på Skauen

Status

 • Reguleringsplan – godkjent.
 • Arkitekttegninger – under arbeid.
 • Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert.
 • Byggesøknad – ikke startet.
 • Anbudsrunde – ikke startet.
 • Igangsettelsesdato – ikke satt.

Etter en lang og god sommer har nå styringsgruppen og byggekomiteen tatt opp arbeidet med planlegging av ny kirke på Skauen.

Aage Bjørntvedt har i løpet av sommeren utarbeidet et omfattende og godt forslag til en krav og ytelsesspesifikasjon for totalentreprise. En totalentreprise betyr at entreprenørene står for prosjektering og bygging.

De andre undergruppene (tekniskgruppe og interiørgruppe) vil nå bistå Aage med å fullføre krav og ytelsesspesifikasjon.

Fremdrift

 • Tegninger og Krav og ytelsesspesifikasjon for totalentreprise ferdigstilles og sendes til et utvalg entreprenører i løpet av september 2019.
 • Rammesøknad sendes i løpet av september 2019
 • Tilbud fra entreprenører i løpet av november 2019.
 • Vårt valg av entreprenør avklares før jul 2019.
 • Entreprenørens detaljprosjektering kan begynne i januar 2020.

Økonomi

Det ventes fortsatt på svar fra en del medlemmer om tilsagn på gaver til kirkebygget. Økonomiutvalg oppfordrer også alle som har gitt tilsagn til å begynne innbetalingene. Trenger du hjelp til dette ta kontakt med Atle Minnesjord, eller gå til denne siden https://www.delk.no/gaver/.

Tilbakemelding og spørsmål

Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller forslag til byggeprosessene rettes disse enten til leder av styringsgruppen Terje M Sletten på telefon 91 36 98 98, e-post: terjem.sletten@skagerakenergi.no, eller leder av byggekomiteen Bjørn Terje Semb telefon 91 31 03 13 e-post fam.semb@gmail.com.