Hvem er vi?

Telemark menighet er en luthersk frikirke i Grenland

For tiden møtes vi på Skauen kristelige skole i Jon Alvssons gate. Fram til og med 2016 var vi to menigheter, Porsgrunn og Skien, som nå har slått seg sammen. Vi arbeider med å bygge ny kirke på tomten ved Skauen kristelige skole. Telemark menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke. Mer om DELK kan du lese på kirkesamfunnets hjemmesider. DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn.