Hva vil vi?

DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn

Misjonsbefalingen er vår visjon. Vi er kalt til å forkynne budskapet fra Ordet, slik at de som lever i troen kan bli bevart og at mennesker som ikke tror kan komme til omvendelse og tro.

Matteus 28. 18-20:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»