Grunnsteinsnedlegging

Det er blitt en tradisjon for kirker og andre kulturbygg at det blir lagt ned grunnstein, og at det blir gjort en seremoni omkring det. Dette må ikke forveksles med «hovedhjørnesten» som det står om i Bibelen, men er kun et menneskelig påfunn gjort i nyere historisk tid. Hensikten er at når bygget en gang i fremtiden blir revet skal våre etterkommere finne grunnsteinen og få litt informasjon om bygget og tiden bygningen ble bygget.

Grunnsteinen består av et skrin med diverse gjenstander og dokumenter som er typiske for vår tid og for bygningen. I grunnsteinen for Skauen kirke er det lagt ned følgende: En Bibel, tegninger av bygget, søknadsdokumentene til kommunen, kommunens tillatelse til bygging, kort beskrivelse av bygget, dagens penger, både sedler og mynter, og noen aviser fra siste uke.

Søndag den 14. mars ble grunnsteinen for Skauen kirke lagt ned. Den ble murt inn i podiegulvet i kirkerommet. Senere skal det legges parkett over hele podiet inklusiv over grunnsteinen. For å markere stedet der grunnsteinen ligger, skal de monteres et skilt, felt ned i parketten, med inngravert tekst og dato for nedleggingen.

På grunn av smittevernet nå i disse coronatider var det påmelding for de som ville være med på seremonien med grunnsteinsnedleggingen. I tillegg var det innbudne gjester, bl.a. ordføreren, representanter fra Skidar, arkitekten, entreprenøren og tilsynsmann. I tillegg var lokalpressen invitert.

Kommunelegen var kontaktet for å klarere begivenheten og gi veiledning om aktuelle tiltak om smittevern, antall deltakere osv.

Da grunnsteinsnedleggingen skal gjøres til en seremoni med publikum til stede, var det i god tid opplyst at de som ville være med på seremonien måtte melde seg på. Det ble på forhånd satt en grense på 70 personer. Alle som hadde meldt seg på fikk mulighet til å være med, og det endte med at vi ble til sammen 69 mennesker som ble med på arrangementet.

Presten vår, Fred Arve, ønsket velkommen og hadde en kort innledning. Hilde Sletten sang solo med salmene «Å, for djup i Jesu kjærleik» og «Velsigna band som bind». Skriftlesningen var ved menighetssekretær Grethe Marie Minnesjord. Tilsynsmann Bertil Anderson holdt en tale og reflekterte over bakgrunn for bygget, hva det skal fylles med, og selve grunnsteinen. Deretter la han grunnsteinen ned i et hull i gulvet og murte igjen. Bjørn Terje Semb hjalp til med muringen slik at hele grunnsteinen ble dekket, så den ikke lenger er synlig. Seremonien ble avsluttet med Herrens bønn og velsignelse.

Etter seremonien var det hilsninger/ taler av ordfører Hedda Foss Five, rektor Karsten Grytnes, arkitekten Berit Hage, og Tor Arnesen og Erik Skau fra Skidar.

Byggeleder Aage Bjørntvedt orienterte om prosjektet og inviterte til omvisning i bygget, noe som mange var interessert i, og ble med på.

Etter at det hele var slutt kom det mange reaksjoner på at dette hadde vært en fin og verdig markering som publikum hadde satt stor pris på å være med på.