Godt dialogmøte på Skauen

Hvordan bygge menighet?

Torsdag 22. september var kaffen på bordet og praten satt løst i de åtte gruppene som jobbet seg igjennom spørsmålene som sammenslåingsutvalget hadde arbeidet fram. Hannah Haukvik Haraldsen innledet med svært relevante vers fra Romerne 12; Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver …  Presten vår Jens hadde andakt hvor han trakk fram flere perspektiver rundt livet som søsken i menigheten. Reidun forklarte hvordan vi skulle gjennomføre kafédialogen – og åtte bord startet arbeidet med fem spørsmål som går rett inn i det som er viktig i sammenslåingsprosessen.

Hvorfor er jeg i DELK?

Hva er viktig for meg i et menighetsfellesskap?

Hvordan kan jeg videreutvikle «god lagånd» i menigheten?

Hva motiverer meg til tjeneste i menigheten?

Hva bør være menighetens satsingsområder, hva savner jeg?

Etter 75 raske minutter ble hovedpunkter raskt oppsummert, og SSU jobber videre med å samle inn og systematisere alt som er skrevet ned. Etter avslutningen var det mange god-ord i retning av de som med stor arbeidsinnsats og tjenesteiver har stelt dette i stand. Takk!