Digital julemesse

Får vi til julemesse i år? Nei, det blir nok for vanskelig – «Åssen ska vi klare dea?».

På det første komitemøte i august var julemessekomiteen usikre på hvordan årets julemesse kom til å bli. Komiteen var enige i at vi måtte prøve det vi kunne for å få inn penger i år også. Med smittevern i fokus og med kreativ idemyldring lagde vi en plan. I begynnelsen av november gikk startskuddet for loddsalg via Vipps og auksjon på Facebook. Responsen var over all forventning. 10 objekter var åpenbart ikke nok på auksjon, vi endte med å måtte «spe» på med nye auksjonsobjekter daglig mot slutten av auksjonen. Andreas Johanson (misjonssekretær) kom med råd og tips og la til rette for bruk av spillbasar.no. Åresalg via spillbasar ble måten å engasjere barna for å vinne gevinster spesielt for de.

29 november startet med misjonsmøte på formiddagen, deretter kunne de som ønsket hente middag på Skauen til inntekt for misjon.» Delk catering» stilte trofast opp. Deretter hadde vi direktesendt digital julemesse på ettermiddagen. Med bistand fra de som er langt mer tekniske enn oss i julekomiteen, og en «stå på vilje» og positiv innstilling fra julemessekomiteen hev vi oss ut i noe vi aldri hadde gjort før. Programmet var klart, her var det innslag fra misjonsprosjekter, loddtrekning, trekning av årer via spillbasar, sang fra barnekoret. Med noe tekniske startproblemer kom vi oss igjennom sendingen. På forhånd var vi blitt utfordret av gjengen på Ryenberget til en «challenge». Om vi klarte å samle inn mer enn de på årets julemesse skulle Magnus spise en Habonero (sterk chilli) Sluttresultatet var ikke til å tro – 206.390 kr til misjon. Magnus hadde dermed ikke noe valg, han stilte sporty opp med mottoet «hva gjør man ikke for misjon», Chillien ble spist og han klarte seg overraskende bra! 

Vi i julemessekomiteen takker for alle bidrag til årets julemesse, dette er en stor dugnad der vi er avhengi av at mange bidrar både med praktiske gjøremål og bønn. Vi ber om at pengene blir forvaltet rett og at de blir velsignet der de kommer slik at ordet om Jesu frelse kan nå enda flere.