Det blir sør

Avstemming om plassering av kirkebygg på Skauen eiedommen gav et tydelig resultat

Av 118 mottatte stemmer var det 18 som stemte for alternativ Nord. 6 stemte for «Ja til begge» og 94 stemte for alternativ Syd. Dermed går vi videre med alternativ Syd. Takk til alle som har stemt, diskutert og bedt. Må Gud vise oss veien videre også.