Den tredje sesongens sang i DELK Telemark

Det er barnesangen «Hosianna, syng for Jesus!», som står på nr 832 i «Pris hans navn»

Denne barnesalmen ble skrevet i 1979, med tekst av Eyvind Skeie og melodi av Harald Herresthal.

Eyvind Skeie er en av våre mest kjente og produktive salmediktere. Han står bak mange av våre mest kjente og kjære salmer, blant annet dåpssalmen «Fylt av glede over livets under» og adventssalmen «Tenn lys». Han er i tillegg komponist, forfatter og prest. Harald Herresthal er komponist, forfatter og organist. Melodien han har skrevet til denne salmen er lett og fin og har flere gjentakende elementer. Dette gjør den barnevennlig og lett å lære. Salmen har fire korte vers, likevel rommer teksten mye. Den går rett inn i bibeltekstene om palmesøndag. De som la kappen sin eller palmegreiner på veien sang «Hosianna, Velsignet er Han som kommer i Herrens navn!» I denne teksten har vi både med jubelen, og ettertanken. Profetiene om Jesus, lidelsen og frelsen blir i denne salmen belyst kort men tydelig.