Den første sesongens sang i DELK Telemark

Det er Nr. 876 i Pris hans navn: «På ham ble all vår sykdom lagt». Les hva oversetteren, Gunn Andersson har å fortelle.

Det er mindre enn 30 år siden det som en gang var det mest kommunistiske landet i verden – Mongolia – opplevde en fredelig revolusjon, gikk over til demokratisk flerpartisystem, og åpnet opp for impulser fra omverdenen. Dette skjedde i 1990, og som et resultat fikk også kristne utlendinger adgang til landet. De reiste inn som «teltmakere», eller fagfolk.

Da utlendingene inviterte mongoler til kristne møter, var sangen på møtene en av grunnen til at mongolene kom – og fortsatte å komme. Ved juletid 1991 ble de første mongolene kristne, og menigheter ble dannet. I begynnelsen ble det brukt sanger som var oversatt fra engelsk eller koreansk, men etter hvert begynte de nye kristne å skrive egne sanger. Det ble startet en forening for mongolske kristne sangforfattere, og i 2005 arrangerte foreningen en konkurranse med avsluttende konsert for å få fram flere kristne sanger med opphav i Mongolia.

I forbindelse med konkurransen ble det trykket et lite sanghefte. I dette heftet fra 2005 kan vi finne sangen «På ham ble all vår sykdom lagt», skrevet over Jesaja 53,4-5. Det gikk ikke lang tid før den ble sunget jevnlig i mange menigheter ut over hele Mongolia. Kanskje det er det den mest brukte av de 17 sangene som står i heftet?

Pastor Purevdorj, som har vært senior pastor i NLMs samarbeidsmenigheter Bayariin Medee og som nå også er kirkepresident i den nystartede MELC (Mongolian Evangelical Lutheran Church), har vært en av hovedpersonene i foreningen for kristne sangforfattere. Han har ikke skrevet sangen selv, men han sang den inn på foreningens CD i 2005 og tok den også med seg til sine egne menigheter. Der har den blitt flittig brukt, og særlig i forbindelse med nattverdsfeiring.

Teksten er vel verd å synge. Slik som mongolene har fått se evangeliet ved hjelp av denne sangen, kan nå vi i Norge og i DELK Telemark få synge de samme ordene:

Frelst ble vi ved hans blod for oss

                Legt ble vi ved hans dype sår.

                Frikjøpte ved hans kjærlighet,

                Trøstet vi ble ved ham.

 

For spesielt interesserte:

  • Det er vanskelig å få med dybden i innholdet når en skal oversette fra mongolsk til norsk. Mongolsk lyrisk språk er svært fortettet. Ofte kan de ved å legge til noen stavelser på et ord, få fram et innhold som krever en lang setning for å uttrykkes på norsk.
  • Enderim brukes ikke i Mongolia. I stedet er det vanlig at verselinjene i en strofe begynner på samme bokstav, eller veksler mellom to ulike bokstaver. Ved oversettelsen er det derfor ikke tatt hensyn til mongolsk bokstavrim.

Gunn Andersson