Den andre sesongens sang i DELK Telemark

Så Dyp en Kjærlighet» er en lovsang utgitt av gruppen Impuls i 2011. Sangen er skrevet og komponert av Thomas Wilhelmsen

Denne lovsangen står ikke våre salmebøker, men har blitt flittig brukt i MinGle og i kristne ungdomsmiljø de siste årene. Sangen har en enkel og sangbar tekst, en god melodi, og handler om de grunnleggende ting: Gud som far, den uendelige kjærlighet og omsorg han har vist oss gjennom Jesu stedfortredende død på korset; «en fars hengivenhet – utstilt på et kors«, og vår respons på dette «Gud jeg faller ned i dine armer».