DELK Skien og DELK Porsgrunn slår seg sammen!

På årsmøtene i Porsgrunn og Skien 16. mars ble vedtaket gjort.

Det var en sterk dag 16. mars – med spennende vedtak om sammenslåing av DELK-menighetene i Skien og Porsgrunn. Vedtaksteksten det ble stemt over var likelydende i de to menigheter. Kravet til et gyldig vedtak var 50 % valgdeltakelse, og minst to tredeler (66,7 %) av stemmene i begge menigheter måtte være “Ja” for at vedtaket skulle være et faktum. Vedtaksteksten lød som dette (menighetsnavnene motsatt for Porsgrunn):

DELK Skien (Porsgrunn) menighet ønsker en sammenslåing med DELK Porsgrunn(Skien) menighet.

Virksomheten i DELK Skien(Porsgrunn) menighet nedlegges i den hensikt å starte opp ny, felles virksomhet sammen med DELK Porsgrunn(Skien) menighet.

Den nye, felles menigheten skal så snart som mulig gjennomføre et felles menighets-møte for å velge et effektivt utvalg som skal ha hovedansvaret for å forberede og gjennomføre sammenslåingen, herunder:

  • Foreslå navn på den nye felles DELK-menigheten
  • Foreslå en tidsplan for prosessen
  • Foreslå ny organisering av alle aktuelle funksjoner

I Skien ble det mottatt 104 stemmer. Dette var en valgdeltakelse på 67 %. 1 stemme var blank. 2 stemte “Nei” (2 %), og 101 stemte var “Ja” (97 %). I Porsgrunn ble det mottatt 51 stemmer. Dette var en valgdeltakelse på 72 %. 4 stemmer var blanke. 9 stemte “Nei” (18 %), og 38 stemte “Ja” (75 %). Eldsterådene i Telemark takker for god oppslutning om valget, og for et tydelig flertall for sammenslåing i begge menigheter. Etter påske arbeider vi med å finne dato til et felles menighetsmøte hvor prosessen videre kan igangsettes. La oss be for dette; for at vi kan gjøre kjærlige og kloke valg underveis, og ikke miste fokus på Han som er veien, sannheten og livet.