Om oss

Annerledes Julemesse 2020

Julemessen som vi kjenner den er deverre avlyst på grunn av Covid 19. Vi i julemessekomiteen vil alikevel holde en alternativ digital julemesse for å samle inn penger til misjon. Det hele sparkes i gang 8 november med loddsalg for voksne og mulighet for å by på auksjonsvarer. Loddene for voksne koster 50 kr pr […]

[ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 4. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale:

[ Les mer ]

Informasjon kirkebygg på Sakuen

Anleggsområdet og HMS Anleggsarbeidene er i full gang og byggekrana er på plass. I tillegg er det kommet opp brakkerigg. Hele området rundt byggetomta og den nye parkeringa mot vest er sperret av med anleggsgjerde. Det er spennende å følge med på framdriften, og det gjør vi fra utsida av gjerdet. Vi understreker at bare […]

[ Les mer ]

Julemesse 23.11.19

Det nærmer seg årets julemesse på Skauen. Gaver til julemessen kan leveres på Skauen fredag 22.11 fra 17:30-19:30. Ta kontakt med Inger-Mari M Nomme 98462145 for levering utenom denne tiden. Her er årets program for julemessa: PROGRAM Kl. 11.00-12.00: Kafé og loddsalg Kl. 12.00-12.30: Åpning og trekning etter loddsalget Kl. 12.30-13.30: Kafé, salg av diverse […]

[ Les mer ]

Hvem er vi?

Telemark menighet er en luthersk frikirke i Grenland

[ Les mer ]

Hva vil vi?

DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn

[ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

[ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et Eldsteråd som består av en prest + tre eldste valgt av aktive medlemmer. I tillegg har vi menighetssekretær som hjelper til med en rekke oppgaver.

[ Les mer ]

Organisering

Telemark menighets øverste organ er det årlige Menighetsmøtet. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

[ Les mer ]

Kontakt oss

Menighetssekretær, Grethe, er tilgjengelig i arbeidstiden tirsdag, onsdag og torsdag. Ta kontakt for avtale. Prest og eldste kan også kontaktes direkte.

[ Les mer ]