Nytt kirkebygg

Åpningsuka i Skauen kirke

Med en nybygd kirke ønsker vi å markere åpningen av kirken gjennom en hel uke med et spennende program – 15.-22.august. Bli med! Under følger program for åpningsuka: Søndag 15. august kl. 11.00 – Åpningsgudstjeneste Offisiell åpning av Skauen kirke. Tale ved tilsynsmann i DELK, Bertil Andersson. Sanggruppa Extended bidrar. Grilling etter gudstjenesten. Avslutter åpningsgudstjenesten […]

[ Les mer ]

Bildegalleri kirkebyggprosjektet

Her kan du se bilder fra byggeprosessen.

[ Les mer ]

Grunnsteinsnedlegging

Det er blitt en tradisjon for kirker og andre kulturbygg at det blir lagt ned grunnstein, og at det blir gjort en seremoni omkring det. Dette må ikke forveksles med «hovedhjørnesten» som det står om i Bibelen, men er kun et menneskelig påfunn gjort i nyere historisk tid. Hensikten er at når bygget en gang […]

[ Les mer ]

Nytt om kirkebygget

Status  Arbeidet med kirke og skolebygget fortsetter for fullt. Fremdriften er god og i henhold til plan.  Mandag 08.03 ble alle gulv, som skal ha gulvbelegg, flyt sparklet og gjort klare for legging av belegg. De fleste rom i bygget er nå delt inn og det er montert gips på veggene. Det jobbes nå med […]

[ Les mer ]

Nytt om kirkebygget

Status Arbeiderne på byggeplassen hadde juleferie fra 22. desember og begyntearbeidene igjen 4. januar. Arbeidende er nå godt i gang og alt går greit. Selv om det var mye regn i november og desember har det ikke ført til noen forsinkelser. Lite snø fram til nå gjør arbeidet lettere enn om det hadde vært mye […]

[ Les mer ]

Og navnet ble… «Skauen Kirke»

Av syv forslag til navn på den nye kirken, ble det på menighetsmøtet 25.11, besluttet at den nye kirken skal hete Skauen Kirke. Det ble også besluttet med 75 stemmer for og en blank stemme at underetasjen i bygget skal innredes. Ungdomsdelen og skoledelen blir ferdigstilt av Tor Entreprenør.

[ Les mer ]

Taket løftes på plass!

De neste dagene vil taket bli montert på kirken. Taket består av lett-tak elementer og blir løftet på plass og montert.

[ Les mer ]

Gulv i 1 etasje støpt

På onsdag 16.09 ble stort sett hele gulvet i 1 etasje støpt. Det gikk med ca 300m3 betong fordelt på ca 40 betongbiler.

[ Les mer ]

Informasjon kirke på Skauen

Pågående arbeid på kirkebygg Arbeidet med kirkebygget går veldig bra. Hver dag skjer det nye fremskritt. Det som skjer fremover nå er godt synlig. Forskalling og støp av yttervegger i kjelleretasjen pågår i den ene enden av bygget og forskalling og armering av dekke over underetasjen i den andre enden. Neste milepæl blir støp av […]

[ Les mer ]

Takk for innsatsen!!

I våres har det blitt gjort en formidabel dugnadsinnsats i forbindelse medutomhusarbeidet på Skauenområdet. Tilsammen har det hittil blitt lagt ned ca 2500 dugnadstimer på denne jobben! Dugnaden har bestått av å etablere ny gangaveg fra Skidar, nytt område for gapahuken og breddeutvidelse av Skauenvegn. I tillegg har det blitt opparbeidet ett nytt parkeringsområde på […]

[ Les mer ]