Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

Samtalemøte om nytt kirkebygg

En stor gjeng diskuterte framtidige behov på Skauen

[ Les mer ]

Julemessa på Skauen samlet inn 130 000 til misjon!

Se de flotte bildene her

[ Les mer ]

Flott festkveld for frivillige

Stappfull gymsal på Skauen

[ Les mer ]

Husk bønnesamlinger før fellesmøter på Hauges!

Vi samles kl. 10:30 i betweenrommet i andre etasje.

[ Les mer ]

Godt dialogmøte på Skauen

Hvordan bygge menighet?

[ Les mer ]

Gaver til menighetens arbeid – med skattefradrag

Takk til alle som ønsker å støtte arbeidet vårt med midler, slik at vi kan skape og bevare en tro på vår herre og frelser, Jesus Kristus. 

[ Les mer ]

DELK Skien og DELK Porsgrunn slår seg sammen!

På årsmøtene i Porsgrunn og Skien 16. mars ble vedtaket gjort.

[ Les mer ]

Bankterminal på Borgenheim

Skien menighet gikk i 2015 til anskaffelse av en bankterminal. Under ofringene i kirken, eller rett etter gudstjenesten, kan du gi din gave bak ved lydpulten hvor terminalen står. Lydmann hjelper til dersom du trenger hjelp. Du kan velge beløp selv ved å klikke en eller flere ganger på de forhåndsdefinerte summene. Dersom du ønsker […]

[ Les mer ]

Prekentekster for søndagene

Mange har etterspurt tekstrekkene som brukes på søndagene.

[ Les mer ]

Programmet for MinGle første halvår 2015 er klart!

Programmet, og mer til, finner du her på våre egne MinGle-sider.

[ Les mer ]