Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt arkiv.

«FOR…Gud er så glad i meg»

Nettopp det sang barnekoret av full hals på det siste søndagsmøtet i januar. Med meningsfulle tekster og fine melodier, fikk barna på sin måte peke på Jesus. Gjennom sang og musikk fikk vi tydelig høre evangeliet fra barnemunn. Vi fikk tekster hentet fra Bibelen, lest opp med den fineste innlevelse bare et barn kan ha. […]

[ Les mer ]

Delk Telemark har fått VIPPS

Om du ønsker kan du nå velge å ofre og betale med VIPPS

[ Les mer ]

Samtalemøte om nytt kirkebygg

En stor gjeng diskuterte framtidige behov på Skauen

[ Les mer ]

Julemessa på Skauen samlet inn 130 000 til misjon!

Se de flotte bildene her

[ Les mer ]

Flott festkveld for frivillige

Stappfull gymsal på Skauen

[ Les mer ]

Husk bønnesamlinger før fellesmøter på Hauges!

Vi samles kl. 10:30 i betweenrommet i andre etasje.

[ Les mer ]

Godt dialogmøte på Skauen

Hvordan bygge menighet?

[ Les mer ]

Gaver til menighetens arbeid – med skattefradrag

Takk til alle som ønsker å støtte arbeidet vårt med midler, slik at vi kan skape og bevare en tro på vår herre og frelser, Jesus Kristus. 

[ Les mer ]

DELK Skien og DELK Porsgrunn slår seg sammen!

På årsmøtene i Porsgrunn og Skien 16. mars ble vedtaket gjort.

[ Les mer ]

Bankterminal på Borgenheim

Skien menighet gikk i 2015 til anskaffelse av en bankterminal. Under ofringene i kirken, eller rett etter gudstjenesten, kan du gi din gave bak ved lydpulten hvor terminalen står. Lydmann hjelper til dersom du trenger hjelp. Du kan velge beløp selv ved å klikke en eller flere ganger på de forhåndsdefinerte summene. Dersom du ønsker […]

[ Les mer ]