Bibelgrupper/husmøter

Små fellesskap i det store fellesskapet.

Det er viktig med små fellesskap der man kan være sammen om Guds ord og dele tro og liv, gjennom undervisning, refleksjon, bønn, samtale og sosialt felleskap. Menigheten har noen etablerte bibelgrupper og husmøtegrupper. Ønsker du å være med i et slikt fellesskap eller trenger hjelp for å starte opp en gruppe?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.