Bankterminal på Borgenheim

Skien menighet gikk i 2015 til anskaffelse av en bankterminal. Under ofringene i kirken, eller rett etter gudstjenesten, kan du gi din gave bak ved lydpulten hvor terminalen står. Lydmann hjelper til dersom du trenger hjelp. Du kan velge beløp selv ved å klikke en eller flere ganger på de forhåndsdefinerte summene. Dersom du ønsker kvittering er det mulighet for å få dette tilsendt ved å legge inn telefonnummer. Husk også den faste givertjenesten! Den ligger det mer informasjon om her.

7 Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.  8 Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. 9 For det står skrevet: Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare.

2. Kor 9, 7-9