Gudstjenester og møter avlyses

Kjære menigheter, frivillige og ansatte!

Myndighetene melder om stadig strengere retningslinjer for å begrense utbredelse av smitte ifm. Covid-19/Corona-viruset. Dette betyr blant annet at alle kulturarrangementer blir avlyst til 26. mars. Som kirkesamfunn tar vi vårt samfunnsansvar ved i første omgang å avlyse alle gudstjenester og møter førstkommende to søndager (15.03 og 22.03), og ellers barne- og ungdomsarbeid, eldretreff osv. fra og med i dag. Inntil videre gjelder dette for DELK-arrangementer frem til og med onsdag 26. mars.

Videre utvikling av smittespredning og myndighetenes fortløpende instrukser vil avgjøre hva som vil skje videre. Vi vil følge med på nasjonale råd og retningslinjer. Vi ber alle holde seg oppdatert på fhi.no og kommunens nettsider for lokale tiltak.

Vi oppfordrer alle til å være obs på de som kan falle utenfor når kirkens aktiviteter nå reduseres.

Så er det stor usikkerhet i denne tid om hvordan dette vil prege oss, vårt samfunn og vår kristenhet. Vi skal ikke se bort ifra at en situasjon som dette etter litt tid kan øke behovet for kirkens tilstedeværelse i vårt samfunn.

Vi skal da også være forberedt på hvordan vi responderer. Så holder vi som trossøsken og felleskap følgende oppfordringer og oppmuntringer fra Guds ord i minne: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg» (Joh 14,1), samtidig ber vi for land og folk: «Jesus, Mester! Miskunn deg over oss!» (Luk 17,3).  

Med vennlig hilsen
Bertil Andersson (tilsynsmann) – Torgeir Døvik (administrasjonsleder)

Artikkelen er publisert på delk.no 12. mars 2020