Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Takk for innsatsen!!

I våres har det blitt gjort en formidabel dugnadsinnsats i forbindelse medutomhusarbeidet på Skauenområdet. Tilsammen har det hittil blitt lagt ned ca 2500 dugnadstimer på denne jobben! Dugnaden har bestått av å etablere ny gangaveg fra Skidar, nytt område for gapahuken og breddeutvidelse av Skauenvegn. I tillegg har det blitt opparbeidet ett nytt parkeringsområde på […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Informasjon kirkebygg på Sakuen

Anleggsområdet og HMS Anleggsarbeidene er i full gang og byggekrana er på plass. I tillegg er det kommet opp brakkerigg. Hele området rundt byggetomta og den nye parkeringa mot vest er sperret av med anleggsgjerde. Det er spennende å følge med på framdriften, og det gjør vi fra utsida av gjerdet. Vi understreker at bare […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
7.s. i treenighetstiden
Tale v/Fred Arve Fahre
Søndagsskole
Offer til Misjon
26 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
8.s. i treenighetstiden
Fred Arve Fahre
Offer til Åpne dører
02 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
9.s. i treenighetstiden
Peter Johansen
Offer til Prestenes lønn

09 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
10.s. i treenighetstiden
Tale v/Arild Minnesjord
Offer til Kirkebygg
09 Aug
Avvigslingsgudstjeneste
Kl. 17:00
Vingårdss./14.s. i treenighetst.
Prest: Bertil Andersson
Avvigslingsgudstjeneste på Akkerhaugen (Norsjølia 6) Påmelding.
Offer til Kirkebygg
16 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Fred Arve Fahre
Forbønn for ansatte ved Skauen kr. skole, søndagsskole
Offer til Misjon

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer i Horten menighet

- Horten menighet Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Takk for innsatsen!!

I våres har det blitt gjort en formidabel dugnadsinnsats i forbindelse medutomhusarbeidet på Skauenområdet. Tilsammen har det hittil blitt lagt ned ca 2500 dugnadstimer på denne jobben! Dugnaden har bestått av å etablere ny gangaveg fra Skidar, nytt område for gapahuken og breddeutvidelse av Skauenvegn. I tillegg har det blitt opparbeidet ett nytt parkeringsområde på […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Informasjon kirkebygg på Sakuen

Anleggsområdet og HMS Anleggsarbeidene er i full gang og byggekrana er på plass. I tillegg er det kommet opp brakkerigg. Hele området rundt byggetomta og den nye parkeringa mot vest er sperret av med anleggsgjerde. Det er spennende å følge med på framdriften, og det gjør vi fra utsida av gjerdet. Vi understreker at bare […] [ Les mer ]