Dagens bibelord 26.01.2021

2. Timoteus 3,10–17

10Men du har fulgt meg i lære og livsførsel, i holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet, 11og i forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hvor mange forfølgelser jeg enn har måttet tåle, har Herren reddet meg ut av dem alle. 12Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og blir selv ført vill. 14Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 15Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Nytt om kirkebygget

Status Arbeiderne på byggeplassen hadde juleferie fra 22. desember og begyntearbeidene igjen 4. januar. Arbeidende er nå godt i gang og alt går greit. Selv om det var mye regn i november og desember har det ikke ført til noen forsinkelser. Lite snø fram til nå gjør arbeidet lettere enn om det hadde vært mye […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 1. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Digital julemesse

Får vi til julemesse i år? Nei, det blir nok for vanskelig – «Åssen ska vi klare dea?». På det første komitemøte i august var julemessekomiteen usikre på hvordan årets julemesse kom til å bli. Komiteen var enige i at vi måtte prøve det vi kunne for å få inn penger i år også. Med […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

31 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Atle Minnesjord
Offer til Grenlandsaksjonen
07 Feb
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Kristi forkl.dag
Prest: Fred Arve Fahre
Offer til Misjon
14 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Tale v/Harald Søtvedt
Offer til Misjon

17 Feb
Fastegudstjeneste
Kl. 19:30
Fred Arve Fahre
21 Feb
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
1.s. i fastetiden
Fred Arve Fahre
Offer til Kirkebygg
28 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Tale v/Magnus Minnesjord
Offer til Menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Nytt om kirkebygget

Status Arbeiderne på byggeplassen hadde juleferie fra 22. desember og begyntearbeidene igjen 4. januar. Arbeidende er nå godt i gang og alt går greit. Selv om det var mye regn i november og desember har det ikke ført til noen forsinkelser. Lite snø fram til nå gjør arbeidet lettere enn om det hadde vært mye […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 1. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Digital julemesse

Får vi til julemesse i år? Nei, det blir nok for vanskelig – «Åssen ska vi klare dea?». På det første komitemøte i august var julemessekomiteen usikre på hvordan årets julemesse kom til å bli. Komiteen var enige i at vi måtte prøve det vi kunne for å få inn penger i år også. Med […] [ Les mer ]