Dagens bibelord 24.11.2020

1. Korintar 15,22–28

22For liksom alle døyr på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23Men kvar til si tid: Kristus er førstegrøda, deretter følgjer dei som høyrer Kristus til, når han kjem. 24Så kjem enden, når han overgjev kongsmakta til Gud, sin Far, etter at han har utsletta all makt og alt herredøme og alt velde. 25For han skal vera konge til Gud har lagt alle fiendar under hans føter. 26Den siste fienden som blir gjord til inkjes, er døden. 27For alt har han lagt under hans føter. Når det heiter alt, er det klårt at Gud sjølv er unnateken frå dette. For det er Gud som har lagt alt under han. 28Men når alt er han underlagt, skal òg Sonen sjølv gje seg inn under Gud, som har lagt alt under han, og Gud skal vera alt i alle.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Taket løftes på plass!

De neste dagene vil taket bli montert på kirken. Taket består av lett-tak elementer og blir løftet på plass og montert. [ Les mer ]

Julemessa 2020

Årets julemesse vil som kjent være digital, og vi i julemessekomiteen håper at dette ikke skal begrense gavene som kommer inn. Det har kommet inn masse flotte auksjonsobjekter og mye fine geveinster til loddbordet; både for barn og voksne. Auksjonen vil i år bli livestreemet på Facebook. Bud legger du inn ved å kommentere på […] [ Les mer ]

Smitterutiner og viktig informasjon

På grunn av økende smitte i befolkningen vil vi presisere hva vi må huske på når vi feirer gudstjenester og søndagsmøter sammen framover. De fire grunnpilarene for å bremse smittespredning er: A. Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer B. God hygiene C. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer D. Minst mulig […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Nov
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Sted: Borgeskogen
28 Nov
Adventsmiddag for de over 60
Kl. 19:00
AVLYST!
29 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Karsten Grytnes
Familiemøte med misjonsfokus, 1.søndag i advent og kirkeårets start. Barn fra 5 klasse synger.
Påmelding, maks 50 personer
Sted: Borgeskogen
Offer til Misjon

29 Nov
Digital julemesse
Kl. 15:00
Digital julemesse med auksjon og loddsalg
06 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Prest: Erling Rantrud
Påmelding, maks 50 personer
Sted: Borgeskogen
Offer til Kirkebygg
13 Des
Jul i ord og toner
Kl. 17:00
3.s.i adventstiden
Julen i ord og toner
Påmelding, maks 50 personer
Sted: Borgeskogen

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Advent og jul i Horten menighet

- Horten menighet Advent og jul er en tid vi alltid gleder oss til. Også i år ser vi fram til gode samlinger i Langgata kirke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Taket løftes på plass!

De neste dagene vil taket bli montert på kirken. Taket består av lett-tak elementer og blir løftet på plass og montert. [ Les mer ]

Julemessa 2020

Årets julemesse vil som kjent være digital, og vi i julemessekomiteen håper at dette ikke skal begrense gavene som kommer inn. Det har kommet inn masse flotte auksjonsobjekter og mye fine geveinster til loddbordet; både for barn og voksne. Auksjonen vil i år bli livestreemet på Facebook. Bud legger du inn ved å kommentere på […] [ Les mer ]

Smitterutiner og viktig informasjon

På grunn av økende smitte i befolkningen vil vi presisere hva vi må huske på når vi feirer gudstjenester og søndagsmøter sammen framover. De fire grunnpilarene for å bremse smittespredning er: A. Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer B. God hygiene C. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer D. Minst mulig […] [ Les mer ]