Dagens bibelord 20.07.2019

Jer 1,4-10

4Herrens ord kom til meg: 5«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,før du ble født, helliget jeg deg;til profet for folkeslagene satte jeg deg.» 6Men jeg sa:«Å, min Herre og Gud!Se, jeg kan ikke tale,jeg er for ung!» 7Da sa Herren til meg:«Du skal ikke si: Jeg er ung!Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå,og alt jeg befaler deg, skal du si. 8Vær ikke redd for dem,jeg er med deg og skal berge deg,sier Herren.» 9Herren rakte ut hånden og rørte ved munnen min. Så sa Herren til meg:«Nå legger jeg mine ord i din munn. 10Se, jeg setter deg i dag over folk og rikertil å rykke opp og rive ned,til å ødelegge og knuse,til å bygge og plante.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid, neste møte 29.04. Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert. Byggesøknad – ikke startet. Anbudsrunde – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt.   Skole i underetasjen Etter skole og barnehagens generalforsamling i mars, ble det konkludert med at det skal jobbes videre med tilrettelegging for skolebruk i underetasjen […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Stilling ledig i DELK Telemark – Prest

Se informasjon her: [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

21 Jul
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i treenighetstiden
Tale v/Georg Stensland
Offer til Kirkebygg
28 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
7.s. i treenighetstiden
Bertil Andersson
Offer til Menighetsarbeid
04 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
8.s. i treenighetstiden
Arild Minnesjord
Offer til Prestenes lønn

11 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
9.s. i treenighetstiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Offer til Kirkebygg
18 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10.s. i treenighetstiden
Bertil Andersson
søndagsskole, forbønn for personalet v/Skauen kr. skole, kirkekaffe. Avslutning for Bertil Andersson etter gudstjeneste.
Offer til Misjon
25 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Tale v/Halvor Minnesjord
Offer til Kirkebygg

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Kunstnerprest med egen utstilling

- Moe menighet En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid, neste møte 29.04. Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert. Byggesøknad – ikke startet. Anbudsrunde – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt.   Skole i underetasjen Etter skole og barnehagens generalforsamling i mars, ble det konkludert med at det skal jobbes videre med tilrettelegging for skolebruk i underetasjen […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Nytt om kirkebygget

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid. Landskapsplan – under arbeid. Byggesøknad – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt. Byggeprosjektet er nå i en fase der vi venter på svar fra Skolestyret om skolen ønsker å benytte underetasje til ungdomsskole. Avklaring på dette skal besluttes på skolens generalforsamling 20.03.2019. Prosjektet venter også på tilbakemelding […] [ Les mer ]