Dagens bibelord 26.05.2020

Sal 94,14-19

14Herren forkaster ikke sitt folkog forlater ikke sin eiendom. 15Retten skal igjen bli rettferdig,og alle oppriktige av hjertet skal leve etter den. 16Hvem står opp for meg mot voldsmenn,hvem stiger fram for meg mot dem som gjør urett? 17Hvis ikke Herren var min hjelper,bodde jeg snart i stillhetens land. 18Om jeg må si: «Foten min er ustø»,så holder din godhet meg oppe, Herre. 19Når mitt indre er fullt av urolige tanker,har min sjel glede av din trøst.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Informasjon kirkebygg på Sakuen

Anleggsområdet og HMS Anleggsarbeidene er i full gang og byggekrana er på plass. I tillegg er det kommet opp brakkerigg. Hele området rundt byggetomta og den nye parkeringa mot vest er sperret av med anleggsgjerde. Det er spennende å følge med på framdriften, og det gjør vi fra utsida av gjerdet. Vi understreker at bare […] [ Les mer ]

Noen bilder fra Skauenområdet

Det skjer en del på skoleområdet om dagen. Både med kirkebygget og utomhusområdet. Det er en flott dugnadsgjeng som legger igjen utrolig mange timer på området. [ Les mer ]

Mulighet for deltakelse på gudstjenesten 1.pinsedag 31.mai – og nattverd i etterkant.

Vi kan samles inntil 50 personer i de gitte rammene. På 1. pinsedag har vi tenkt at de som har en rolle i gudstjenesten (musikk, klokker, lydtekninker osv) kan melde på sin familie om de ønsker det, i tillegg åpner vi for påmelding til å være med klokka 11 for alle som er alene/enslige, uansett […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

31 Mai
Høytidsgudstjeneste, nattverd
Kl. 11:00
Fred Arve Fahre
Høytidsgudstjeneste på nett, nettverd
Offer til Prestenes lønn
01 Jun
Familiemøte på nett
Kl. 11:00
2. pinsedag
Tale v/Rune Høvås
Familiesmøte på nett

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Informasjon kirkebygg på Sakuen

Anleggsområdet og HMS Anleggsarbeidene er i full gang og byggekrana er på plass. I tillegg er det kommet opp brakkerigg. Hele området rundt byggetomta og den nye parkeringa mot vest er sperret av med anleggsgjerde. Det er spennende å følge med på framdriften, og det gjør vi fra utsida av gjerdet. Vi understreker at bare […] [ Les mer ]

Noen bilder fra Skauenområdet

Det skjer en del på skoleområdet om dagen. Både med kirkebygget og utomhusområdet. Det er en flott dugnadsgjeng som legger igjen utrolig mange timer på området. [ Les mer ]

Mulighet for deltakelse på gudstjenesten 1.pinsedag 31.mai – og nattverd i etterkant.

Vi kan samles inntil 50 personer i de gitte rammene. På 1. pinsedag har vi tenkt at de som har en rolle i gudstjenesten (musikk, klokker, lydtekninker osv) kan melde på sin familie om de ønsker det, i tillegg åpner vi for påmelding til å være med klokka 11 for alle som er alene/enslige, uansett […] [ Les mer ]