Dagens bibelord 05.04.2020

Joh 12,12-24

12Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. 13Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge! 14Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet: 15 Vær ikke redd, datter Sion! Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. 16Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. 17Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. 18Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. 19Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» 20Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. 21De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» 22Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. 23Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. 24Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Da er vi igang !

Da er vi igang med utgraving av parkeringsplassen. Etter dette følger opparbeidelse av parkeringsplasser, VA ledninger og uttrauing av byggetomten. Alt har gått etter planen så langt. [ Les mer ]

Se prest og eldsteinnsettelsen på Youtube

Klikk her får å komme til video av søndagens Gudstjeneste. Du vil da komme til DELK Telemark sin youtubekanal som ser slik ut. [ Les mer ]

Informasjon nytt kirkebygg

Det er fullt trøkk på Skauen om dagen, dugnadsgjengen står på og det er klart for storinnrykk av Tor Entreprenør straks. Framover vil byggekomiteen forsøker å legge ut informasjon her på delktelemark.no annenhver fredag eller deromkring. Som tidligere opplyst i kirken er det satt ned to rør for måling av grunnvannstand. Dette av hensyn til […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

05 Apr
Familiemøte - Overføres på nett
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Geir Flatin
Familiemøte - Overføres på nett
Offer til Lokalmenigheten
09 Apr
Fellesgudtjeneste på nett: www.delk.no
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Bertil Andersson
Fellesgudtjeneste på nett: www.delk.no
10 Apr
Møte - Overføres på nett
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Rune Høvås

12 Apr
Høytidsgudstjeneste - Overføres på nett
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Fred Arve Fahre
Offer til Prestenes lønn
13 Apr
Familiemøte - Overføres på nett
Kl. 11:00
2. Påskedag
Tale v/Atle Minnesjord
Offer til Kirkebygg

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Da er vi igang !

Da er vi igang med utgraving av parkeringsplassen. Etter dette følger opparbeidelse av parkeringsplasser, VA ledninger og uttrauing av byggetomten. Alt har gått etter planen så langt. [ Les mer ]

Se prest og eldsteinnsettelsen på Youtube

Klikk her får å komme til video av søndagens Gudstjeneste. Du vil da komme til DELK Telemark sin youtubekanal som ser slik ut. [ Les mer ]

Informasjon nytt kirkebygg

Det er fullt trøkk på Skauen om dagen, dugnadsgjengen står på og det er klart for storinnrykk av Tor Entreprenør straks. Framover vil byggekomiteen forsøker å legge ut informasjon her på delktelemark.no annenhver fredag eller deromkring. Som tidligere opplyst i kirken er det satt ned to rør for måling av grunnvannstand. Dette av hensyn til […] [ Les mer ]