Dagens bibelord 09.12.2019

1 Kor 15,50-57

50Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. 51Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. 55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? 56Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Årets julemesse ble en suksess!

Igjen er årets julemesse på Skauen over. Etter 4 hektiske og innholdsrike timer har det foreløpig blitt samlet inn i overkant av 147000. Det har blandt annet blitt satt ny julemesse rekord i loddsalg på Skauen. Det har blitt solgt over 1600 lodd. Fra kafeen har vi kost oss med pølser, påsmurte rundstykker og kaker […] [ Les mer ]

Julemesse 23.11.19

Det nærmer seg årets julemesse på Skauen. Gaver til julemessen kan leveres på Skauen fredag 22.11 fra 17:30-19:30. Ta kontakt med Inger-Mari M Nomme 98462145 for levering utenom denne tiden. Her er årets program for julemessa: PROGRAM Kl. 11.00-12.00: Kafé og loddsalg Kl. 12.00-12.30: Åpning og trekning etter loddsalget Kl. 12.30-13.30: Kafé, salg av diverse […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 4. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

15 Des
«Julen i ord og toner»
Kl. 17:00
3.s.i adventstiden
Andakt: Tonje Fahre Belibi
Barnekoret synger, kirkekaffe
22 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Kirkekaffe
Offer til Kirkebygg
24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Bertil Andersson
Offer til Misjon

25 Des
Høytidsgudstjeneste
Kl. 22:16
1. Juledag
Arild Minnesjord
Nattverd
Offer til Prestenes lønn
26 Des
Møte
Kl. 11:00
2. juledag
Tale v/Magnus Minnesjord
Kirkekaffe
Offer til Misjon
29 Des
Romjulssøndag
Kl. 17:00
Juletrefest

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Advent og jul i Langgata

- Horten menighet Det nye kirkeåret starter også i år med Adventsang. Så følger de tradisjonelle møtene og gudstjenestene for advent- og juletiden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Årets julemesse ble en suksess!

Igjen er årets julemesse på Skauen over. Etter 4 hektiske og innholdsrike timer har det foreløpig blitt samlet inn i overkant av 147000. Det har blandt annet blitt satt ny julemesse rekord i loddsalg på Skauen. Det har blitt solgt over 1600 lodd. Fra kafeen har vi kost oss med pølser, påsmurte rundstykker og kaker […] [ Les mer ]

Julemesse 23.11.19

Det nærmer seg årets julemesse på Skauen. Gaver til julemessen kan leveres på Skauen fredag 22.11 fra 17:30-19:30. Ta kontakt med Inger-Mari M Nomme 98462145 for levering utenom denne tiden. Her er årets program for julemessa: PROGRAM Kl. 11.00-12.00: Kafé og loddsalg Kl. 12.00-12.30: Åpning og trekning etter loddsalget Kl. 12.30-13.30: Kafé, salg av diverse […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 4. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]