Dagens bibelord 26.11.2020

Job 28,20–28

20Kvar kjem då visdomen frå? Kvar har forstanden sin bustad? 21Visdomen er løynd for kvart levande auge, gøymd for fuglane under himmelen. 22Avgrunnen og døden seier: «Vi har berre høyrt om han.» 23Gud kjenner vegen til visdomen. Han veit kvar han har sin bustad. 24Han skodar til heimsens endar, alt under himmelen kan han sjå. 25Då han gav vinden vekt og lét vatnet få rette mål, 26då han sette ei grense for regnet og fastla vegar for lyn og tore, 27då såg han visdomen og målte han, stilte han opp og granska han. 28Så sa han til mennesket: Å frykta Herren, det er visdom, å venda seg bort frå det vonde, det er forstand.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Og navnet ble… «Skauen Kirke»

Av syv forslag til navn på den nye kirken, ble det på menighetsmøtet 25.11, besluttet at den nye kirken skal hete Skauen Kirke. Det ble også besluttet med 75 stemmer for og en blank stemme at underetasjen i bygget skal innredes. Ungdomsdelen og skoledelen blir ferdigstilt av Tor Entreprenør. [ Les mer ]

Taket løftes på plass!

De neste dagene vil taket bli montert på kirken. Taket består av lett-tak elementer og blir løftet på plass og montert. [ Les mer ]

Julemessa 2020

Årets julemesse vil som kjent være digital, og vi i julemessekomiteen håper at dette ikke skal begrense gavene som kommer inn. Det har kommet inn masse flotte auksjonsobjekter og mye fine geveinster til loddbordet; både for barn og voksne. Auksjonen vil i år bli livestreemet på Facebook. Bud legger du inn ved å kommentere på […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

28 Nov
Adventsmiddag for de over 60
Kl. 19:00
AVLYST!
29 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Karsten Grytnes
Familiemøte med misjonsfokus, 1.søndag i advent og kirkeårets start. Barn fra 5 klasse synger.
Påmelding, maks 50 personer
Sted: Borgeskogen
Offer til Misjon
29 Nov
Digital julemesse
Kl. 15:00
Digital julemesse med auksjon og loddsalg

06 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s.i adventstiden
Prest: Erling Rantrud
Påmelding, maks 50 personer
Sted: Borgeskogen
Offer til Kirkebygg
13 Des
Jul i ord og toner
Kl. 17:00
3.s.i adventstiden
Julen i ord og toner
Påmelding, maks 50 personer
Sted: Borgeskogen
20 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Rune Høvås
Søndagsskole
Påmelding, maks 50 personer
Sted: Borgeskogen
Offer til Skauen kristelige skole

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Advent og jul i Horten menighet

- Horten menighet Advent og jul er en tid vi alltid gleder oss til. Også i år ser vi fram til gode samlinger i Langgata kirke. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Og navnet ble… «Skauen Kirke»

Av syv forslag til navn på den nye kirken, ble det på menighetsmøtet 25.11, besluttet at den nye kirken skal hete Skauen Kirke. Det ble også besluttet med 75 stemmer for og en blank stemme at underetasjen i bygget skal innredes. Ungdomsdelen og skoledelen blir ferdigstilt av Tor Entreprenør. [ Les mer ]

Taket løftes på plass!

De neste dagene vil taket bli montert på kirken. Taket består av lett-tak elementer og blir løftet på plass og montert. [ Les mer ]

Julemessa 2020

Årets julemesse vil som kjent være digital, og vi i julemessekomiteen håper at dette ikke skal begrense gavene som kommer inn. Det har kommet inn masse flotte auksjonsobjekter og mye fine geveinster til loddbordet; både for barn og voksne. Auksjonen vil i år bli livestreemet på Facebook. Bud legger du inn ved å kommentere på […] [ Les mer ]