Dagens bibelord 21.10.2020

Ef 6,1-4

1Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. 2 Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: 3 så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. 4Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 4. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Invitasjon til å foreslå navn på den nye kirken vår

I menighetsmøtet 09.09.2020 ble det besluttet å invitere menigheten til å komme med forslag til navn på kirken. Det ble videre bestemt at prosessen gjennomføres slik at navn kan besluttes på menighetsmøtet som er planlagt onsdag 25.11.2020. Vi ber om forslag til navn, gjerne med gode argumenter/begrunnelse. Send forslagene til leder i byggekomitéen pr e-post senest […] [ Les mer ]

Gulv i 1 etasje støpt

På onsdag 16.09 ble stort sett hele gulvet i 1 etasje støpt. Det gikk med ca 300m3 betong fordelt på ca 40 betongbiler. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Peter Johansen
Presentasjon av konfirmanter. Søndagsskole og Between
Offer til Prestenes lønn
28 Okt
Bibeltime
Kl. 20:00
v/Fred Arve Fahre
Sted: Borgeskogen
01 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Andreas Johansson
Søndagsskole og Between
Offer til Misjon

05 Nov
Mannskveld
Kl. 20:00
Mannskveld (20-60 år) i Hans Houens gate 40 (Magnus Minnesjord)
06 Nov
Damenes aften
Kl. 20:00
Damenes aften (20-60 år) i Hans Houens gate 40 (Grethe M. Minnesjord)
08 Nov
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
23.søndag i treenighetstiden
Fred Arve Fahre
Søndag for de forfulgte, Besøk av 3.kl. v/Skauen kr.skole; Bibelutdeling. Dåp.
Offer til Åpne dører

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Møteplan

Nå er møteplanen for 4. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Invitasjon til å foreslå navn på den nye kirken vår

I menighetsmøtet 09.09.2020 ble det besluttet å invitere menigheten til å komme med forslag til navn på kirken. Det ble videre bestemt at prosessen gjennomføres slik at navn kan besluttes på menighetsmøtet som er planlagt onsdag 25.11.2020. Vi ber om forslag til navn, gjerne med gode argumenter/begrunnelse. Send forslagene til leder i byggekomitéen pr e-post senest […] [ Les mer ]

Gulv i 1 etasje støpt

På onsdag 16.09 ble stort sett hele gulvet i 1 etasje støpt. Det gikk med ca 300m3 betong fordelt på ca 40 betongbiler. [ Les mer ]