Dagens bibelord 07.08.2020

Luk 6,36-42

36Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. 37Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. 38Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.» 39Han fortalte dem også en lignelse: «Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta? 40En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. 41Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 42Hvordan kan du si til din bror: ‘Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!’ når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Takk for innsatsen!!

I våres har det blitt gjort en formidabel dugnadsinnsats i forbindelse medutomhusarbeidet på Skauenområdet. Tilsammen har det hittil blitt lagt ned ca 2500 dugnadstimer på denne jobben! Dugnaden har bestått av å etablere ny gangaveg fra Skidar, nytt område for gapahuken og breddeutvidelse av Skauenvegn. I tillegg har det blitt opparbeidet ett nytt parkeringsområde på […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Informasjon kirkebygg på Sakuen

Anleggsområdet og HMS Anleggsarbeidene er i full gang og byggekrana er på plass. I tillegg er det kommet opp brakkerigg. Hele området rundt byggetomta og den nye parkeringa mot vest er sperret av med anleggsgjerde. Det er spennende å følge med på framdriften, og det gjør vi fra utsida av gjerdet. Vi understreker at bare […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

09 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
10.s. i treenighetstiden
Tale v/Arild Minnesjord
Offer til Kirkebygg
16 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Fred Arve Fahre
Forbønn for ansatte ved Skauen kr. skole, søndagsskole
Offer til Misjon
23 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
12.s. i treenighetstiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Offer til Kirkebygg

26 Aug
Husmøteonsdag
Kl. 19:00
30 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Tale v/Svein Ole Daltveit
Offer til Kirkebygg
06 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Vingårdss./14.s. i treenighetst.
Fred Arve Fahre
Besøk av 3. og 4.kl. v/Skauen kr. skole. Bibelutdeling.Forbønn for utsendinger til Etiopia
Offer til Skauen kristelige skole

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer i Horten menighet

- Horten menighet Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Takk for innsatsen!!

I våres har det blitt gjort en formidabel dugnadsinnsats i forbindelse medutomhusarbeidet på Skauenområdet. Tilsammen har det hittil blitt lagt ned ca 2500 dugnadstimer på denne jobben! Dugnaden har bestått av å etablere ny gangaveg fra Skidar, nytt område for gapahuken og breddeutvidelse av Skauenvegn. I tillegg har det blitt opparbeidet ett nytt parkeringsområde på […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Informasjon kirkebygg på Sakuen

Anleggsområdet og HMS Anleggsarbeidene er i full gang og byggekrana er på plass. I tillegg er det kommet opp brakkerigg. Hele området rundt byggetomta og den nye parkeringa mot vest er sperret av med anleggsgjerde. Det er spennende å følge med på framdriften, og det gjør vi fra utsida av gjerdet. Vi understreker at bare […] [ Les mer ]